Concurs european ”Dezvoltare și promovare turistică de interes special bazat pe patrimoniul cultural”

Turismul cultural este cel mai rapid sector al turismului european și poate contribui atât la durabilitatea și competitivitatea turismului din Uniunea Europeană, cât și la viitorul durabil al siturilor de patrimoniu și al comunităților locale.

Produsele și serviciile de turism cultural sunt factori importanți în dezvoltarea durabilă, contribuind la protejarea și promovarea patrimoniului cultural, la extinderea perioadei turistice, precum și la creșterea gradului de conștientizare a patrimoniului în rândul turiștilor și comunităților gazdă, a PIB-ului regional și a efectelor sale multiple.

Aceste premii sporesc vizibilitatea destinațiilor de turism cultural european, creează o platformă de schimb de experiență și cunoștințe, promovează crearea de rețele între destinații turistice. Concursul este deschis destinațiilor turistice din toată Europa, pentru a-și prezenta turismul cultural durabil. Ediția 2020 a Premiilor pentru „Destinația turismului cultural durabil” este organizată de ECTN în parteneriat cu Europa Nostra, Comisia Europeană de Călătorii și NECSTouR, susținută de rutele culturale „Fenicieni” și „Iter Vitis” ale Consiliului Europei.

 Apel pentru înscrieri

Tema generală este: „Dezvoltarea și promovarea turismului de interes special bazat pe patrimoniul cultural”. Premiile vor fi acordate pentru realizările obținute de destinațiile turistice culturale, cu rezultate semnificative legate de îmbunătățirea experienței vizitatorilor, respectând tradițiile și implicând comunitățile locale.

Concursul din 2020 abordează următoarele aspecte legate de turismul cultural de patrimoniu:

  • Turismul patrimoniului industrial
  • Patrimoniul maritim, costier și acvatic, susținut de traseul cultural „Ruta Fenicienilor” al Consiliului Europei
  • Inovare și digitalizare în turism cultural durabil, spre destinații inteligente
  • Produse turistice tematice transnaționale, inclusiv rutele culturale europene
  • Turismul vinicol, susținut de traseul cultural „Iter Vitis” al Consiliului Europei.

Câștigătorii premiilor vor fi recunoscuți ca exemple de excelență care inspiră alte destinații turistice, stimulând dezvoltarea în continuare a inițiativelor de turism cultural, durabil și responsabil. Câștigătorii vor fi anunțați în cadrul Ceremoniei ce va avea loc în luna octombrie 2020, în Croația.

Cine poate aplica?

Participarea e deschisă tuturor: autorități naționale, regionale și locale, asociații de turism, organizații de gestionare a destinațiilor, trasee culturale, muzee, centre de interpretare, festivaluri și culturale, ONG – uri.

 Formulare & termen limită:

Formularul de cerere și Declarația de înscriere pot fi descărcate în format Word de pe site-ul web:
www.culturaltourism-network.eu/award-2020.html

Cererile trebuie depuse până la 1 iulie 2020 – 17:00 CET (ora Centrală Europeană). Prin depunerea cererii, solicitanții sunt de acord cu publicarea datelor lor pe site-ul organizatorului și site – urile partenerilor:

 www.culturaltourism-network.eu 

www.europanostra.org,

 www.etccorporate.org 

www.necstour.eu 

www.fenici.net 

www.itervitis.eu

Toate secțiunile formularului de cerere se completează în limba engleză (cererile în alte limbi nu vor fi luate în considerare). Declarația se semnează (se acceptă și semnătură digitală), se scanează și se trimite împreună cu formularul de cerere, prin e-mail la: awards@culturaltourism-net.eu.

Mai multe detalii https://bit.ly/2Uy64lO.