Condiții mai bune de studiu pentru mai mult de 530 elevi din comuna mureșeană Sânpaul

Educația reprezintă o prioritate de dezvoltare la nivelul Regiunii Centru

După patru ani de investiții –finanțarea nerambursabilă fiind contractată în cadrul Axei Prioritare 10.1 a Programului Operațional Regional 2014-2020 – Primăria din comuna mureșeană Sânpaul prezintă public rezultatele investițiilor la cinci școli, dedicate creșterii calității educației pentru mai mult de 530 elevi din această comunitate, care frecventează cursurile școlilor gimnaziale din localitățile Sânpaul (două unități educaționale din centrul de comună) și satele Chirileu, Sânmărghita și Valea Izvoarelor. În cadrul unui eveniment dedicat finalizării lucrărilor la aceste obiective de investiții, Primăria Sânpaul a invitat conducerile MDLPA, CJ Mureș și ADR Centru, alături de media și alți participanți, la o vizită la proiectele implementate.

Primarul István Simon a organizat această sesiune de documentare și prezentare a școlilor reabilitate din centrul comunei – sub egida unui citat al marelui pedagog român, Spiru Haret: ”Cum arată astăzi școala, va arăta mâine țara”. La acest eveniment i-a avut ca invitați pe domnii Kelemen Hunor – Viceprim-ministru al României, Cseke Attila – Ministrul MDLPA, doamna Prefect Mara-Cristina Togănel, domnul Peter Ferenc – Președintele CJ Mureș și al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru, precum și pe domnul Simion Crețu – Director general ADR Centru, alături de directorul școlii din Sânpaul – prof. Kedei Pál-Elöd și de alți participanți din administrația publică locală, precum și împreună cu echipele de specialiști care au concurat la implementarea proiectului ”Modernizarea unităților de învățământ din comuna Sânpaul”.  

Pentru implementarea proiectului finanțat în cadrul Programului REGIO 2014-2020 – pentru investiții care au dus la dezvoltarea infrastructurii locale de educație și formare, în conformitate cu apelul de proiecte dedicat învățământului obligatoriu – edilii din comuna Sânpaul au suplimentat în cadrul unui act adițional valoarea totală a proiectului, de la 8,4 milioane lei, la peste 11,85 milioane lei. Astfel a crescut și contribuția beneficiarului la cheltuielile neeligibile în cadrul investițiilor, de la aproximativ 51.000 lei, la mai mult de 3,48 milioane lei. Finanțarea nerambursabilă acordată și coordonată de ADR Centru a fost în valoare de 8,2 milioane lei, adică mai mult de 1,76 milioane euro, la cursul de schimb InforEuro din luna depunerii cererii de finanțare.

În cadrul vizitei la Școala Gimnazială ”Dósa Dániel” din localitatea Sânpaul, participanții la eveniment au putut observa cum proiectul european a asigurat modernizarea celor cinci clădiri ale unităților de învățământ de pe raza comunei Sânpaul, pentru îmbunătățirea calității sistemului educațional și asigurarea tuturor condițiilor necesare pentru desfășurarea activităților didactice în cadrul acestor unități de învățământ, astfel încât să crească gradul de participare al elevilor la învățământul obligatoriu.

În fiecare din cele 5 școli au fost schimbate ușile și ferestrele și au fost refăcute finisajele interioare, atât la nivelul pereților, cât și al pardoselilor și tavanelor, în scopul creșterii eficienței energetice a clădirilor. În acest scop, pereții și podul au fost termoizolate cu plăci de vată bazaltică și plăci de polistiren extrudat. În toate școlile supuse intervențiilor au fost reabilitate instalații electrice și au fost înlocuite corpurilor de iluminat cu altele cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață. La școlile din Chirileu și Sânmărghita a fost realizată o nouă rețea pentru încălzirea în sistem centralizat și pe toate construcțiile au fost montate panouri solare pentru încălzirea apei menajere.

Școala Gimnazială din Chirileu a beneficiat de o extindere și etajare, fiind amenajate noi săli de clasă, grupuri sanitare, un spațiu pentru centrala termică și vestiare; Școala Primară din Chirileu a beneficiat de o extindere a clădirii pentru amenajarea grupurilor sanitare interioare; la Școala Generală cu clasele I-IV Sânpaul a fost realizată o extindere pentru amenajarea unei săli de sport, cu vestiare și spații de depozitare aferente, dar și pentru crearea unui spațiu destinat noii centrale termice. Câte un teren de sport nou, complet împrejmuit și dotat cu obiecte specifice a fost realizat la școlile gimnaziale din localitățile Chirileu și Sânpaul.

La toate obiectivele de investiții au fost realizate instalațiile de semnalizare, detectare și stingere în caz de incendiu, clădirile reabilitate au fost dotate cu mobilier școlar, materiale didactice și cu echipamente IT, de birotică și alte active. Pentru toate cele cinci construcții s-au realizat trotuare de gardă și spații de circulație exterioare, pe lângă alte lucrări de amenajare exterioară.

Am văzut la fața locului ce s-a realizat în comuna Sânpaul, prin aceste proiect european. În toate aceste cinci unități de învățământ studiază peste 530 de elevi și lucrează 65 de cadre didactice, dar și personalul auxiliar. De acum, datorită finanțărilor structurate, coordonate de ADR Centru și MDLPA, școlile din comună sunt pregătite să ofere condiții de bună calitate în educație. La nivelul Regiunii Centru avem multe localități mici, din mediul rural, care au decis să-și valorifice această șansă de a accesa resurse financiare nerambursabile europene pentru îmbunătățirea bazei materiale în educație. La nivel regional avem un grad mare de acoperire a fondurilor alocate, care s-au dovedit a fi insuficiente pentru cererea mare de finanțare a acestui domeniu. Am avut alocată suma de 51,54 milioane lei și suma totală a celor 92 proiecte contractate pe acest domeniu depășește 505 milioane lei, adică aproape 110 milioane euro. Acum se finalizează aceste investiții și, dacă vorbim numai de cererile de finanțare pentru creșterea calității educației în comunele din Regiune, este vorba de 60 proiecte, în valoare totală de peste 51 milioane euro. Am văzut, aici la Sânpaul cum resursele disponibile degrevează bugetele locale, pentru creșterea încrederii cetățenilor în activitatea administrației publice, dar și pentru îmbunătățirea interesului elevilor și a părinților față de studiu. Prin modernizarea acestor unități școlare, vedem acum că se vor atinge cu siguranță obiectivele specifice ale proiectului finanțat de Programul REGIO, pentru asigurarea condițiilor optime pentru educația timpurie și a învățământului obligatoriu, concomitent cu reducerea costurilor de întreținere a acestor unități de educație, ca urmare a asigurării eficienței energetice a clădirilor acestora. Subliniez că și pentru perioada 2021-2027, în care noi avem calitatea de Autoritate de Management pentru implementarea noului Program REGIO CENTRU, vom coordona investiții în valoare totală de peste 54,4 milioane euro pentru dezvoltarea infrastructurii de educație”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.