Consortiul de Inovare al Regiunii Centru s-a întrunit la Sibiu

Peste 35 de reprezentanți ai primăriilor, consiliilor județene, universităților, clusterelor, ONG-urilor, institutelor de cercetare, entităților de transfer tehnologic și firmelor din Regiunea Centru s-au întrunit miercuri 29 martie 2017 la Sibiu. A fost prima ședință din acest an a Consorțiului Regional de Inovare (CRI) ce are rolul de a contribui la dezvoltarea unei economii regionale bazate pe cunoaștere prin facilitarea legăturii dintre sectorul cercetare-dezvoltare-inovare şi antreprenoriat.

”Necesitatea constituirii unui asemenea for consultativ pornește din importanța îmbunătățirii activității de cercetare și de transfer a ideilor în practică. Concret, este obligatorie conștientizarea distanței existente între cercetare și antreprenoriat. De prea puține ori rezultatele cercetării își găsesc drum spre inițiative antreprenoriale și se transformă rareori în afaceri care generează plus-valoare în regiune. De asemenea, pentru antreprenori, asumarea riscurilor comerciale și financiare, asociate cercetării și inovării este peste puterile lor, iar aceste riscuri pot fi drastic diminuate prin acces la laboratoare, facilități de testare sau de demonstrare, care sunt deja, sau pot fi disponibile în Regiunea Centru. Prin Axa 1 a POR 2014-2020 vom finanța proiecte inovative ce susțin modernizarea comunității, prin idei dezvoltate de mediul academic și puse în practică de mediul de afaceri. Ne pregătim astfel pentru viitoarele priorități ce vor fi finanțate de Uniunea Europeană, începând cu anul 2020”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Întâlnirea de lucru a CRI Centru, ce s-a desfășurat în Sala Mare de Ședințe a Consiliului Județean Sibiu, a avut ca punct principal de discuții, analiza și avizarea Documentului Cadru Regional (Concept Note), realizat în cursul anului 2016 și începutul anului 2017, ce prevede direcțiile de dezvoltare inovative ale Regiunii Centru. CRI se întrunește în ședință ordinară de plen de minim 2 ori pe an, având un rol important în implementarea, monitorizarea și revizuirea Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru (RIS3).

Această întrunire este una dintre etapele prevăzute în Programul Operațional Regional 2014-2020 pentru implementarea Axei prioritare 1 „Promovarea transferului tehnologic”, unde sunt disponibile 28,54 milioane euro fonduri nerambursabile la nivelul Regiunii Centru. Din acest buget se finanțează proiectele ce propun crearea, modernizarea și extinderea entităților de inovare şi transfer tehnologic (și parcuri științifice și tehnologice), inclusiv dotarea cu echipamente a acestora (achiziţionarea de bunuri, servicii şi dotări independente) și achiziționarea de servicii tehnologice specifice.

Prima etapă prevăzută în POR 2014-2020, respectiv realizarea Documentului Cadru pentru Strategia de Cercetare și Inovare Regională pentru Specializare Inteligentă (Concept Note-ul Regional) a fost încheiată la începutul lunii martie 2017. De asemenea, în 27 martie 2017 s-a încheiat și cea de-a doua etapă prevăzută de ghid, respectiv depunerea scrisorilor de intenție privind proiectele și activitățile pentru care se va solicita finanțare. Pe lângă avizarea Concept Note-ului, în cadrul întâlnirii de la Sibiu, membrii CRI au analizat cele 21 de scrisori de intenție depuse la nivelul Regiunii Centru, înainte de a fi transmise către MDRAPFE, au mai discutat despre activitățile și experiențele din cadrul proiectului Beyond EDP, precum și despre oportunitățile de finanțare existente pentru finanțarea proiectelor aferente specializării inteligente. Urmează apoi cea de-a treia etapă, respectiv prioritizarea scrisorilor de intenție din punct de vedere al relevanței și a plierii pe cerințele Documentului Cadru menționat mai sus, urmând ca în final, în ultima etapă, să fie depuse cererile de finanțare.