Consultare publică pentru Ghidul solicitantului aferent Obiectivului Specific 8.1 A – Ambulatorii, POR 2014-2020