Consultare publică pentru Ghidul specific aferent achiziției de mijloace de transport public – POR 2014-2020, Obiectivul specific 3.2