Consultare publică – Parteneriate Europene pentru cercetare în perioada 2021/2027 I Termen limită 2 .10.2020

ADR Centru vă invită să vă exprimați opinia cu privire la Parteneriatele Europene pentru cercetare – dezvoltare – inovare care vor fi finanțate de Comisia Europeană și Statele Membre în perioada 2021/2027

Parteneriatele europene reprezintă instrumentele cheie în cercetarea și inovarea europeană. Sunt instrumente flexibile, prin care Comisia Europeană, Statele Membre și alți investitori (inclusiv din țări din afara Europei) derulează în comun programe de cercetare și inovare pe o tematică predefinită. Practic, parteneriatele europene sunt mecanisme prin care Comisia Europeană cofinanțează programele naționale de Cercetare – Dezvoltare – Inovare, cu fonduri din Programul-Cadru de Cercetare și Inovare Orizont Europa (2021 – 2027).

Parteneriatele propuse de către Comisia Europeană pentru perioada 2021 – 2027, cu sprijinul Statelor Membre, sunt grupate pe 5 domenii:

  • Sănătate;
  • Digital, industrie și spațiu;
  • Climă, energie și mobilitate;
  • Alimente, bioeconomie, resurse naturale, agricultură și mediu;
  • Parteneriate transversale.

România a fost invitată șă-și exprime interesul, într-o primă etapă, pentru participarea în 14 din cele 49 de parteneriate identificare de Comisia Europeană.

În acest sens, Ministerul Educației și Cercetării a lansat o consultare publică pentru a identifica parteneriatele la care România va participa, invitând organizațiile interesate din România să-și exprime opinia cu privire la temele și domeniile propuse de cele 14 Parteneriate Europene.

Chestionarul poate fi completat de organizații cu activitate în domeniul administrației publice, educație și cercetare,  mediul privat. Argumentele sau justificările pentru alegerea unuia sau mai multor parteneriate trebuie să fie legate de existența unei comunități științifice solide din România în domeniile abordate de Parteneriate, legături cu parteneri europeni din ariile acoperite, existența echipamentelor infrastructurilor de top ce pot fi utilizate, istoric al participării în proiecte CDI cu tematici similare celor din Parteneriate, etc.

Selectați unul sau mai multe Parteneriate în care considerați că instituția dumneavoastră poate participa (prin perspectivă științifică).

 Vă rugăm să vă alăturați acestui demers al MEC prin completarea chestionarului pe care îl puteți accesa aici: Chestionar MEC , până în  2 octombrie 2020.