Corrigendum pentru modificarea și completarea Ghidului Solicitantului aferent Intervenției 6.1.1 – Învățământul antepreșcolar și preșcolar

ADR Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), a emis  un Corrigendum de modificare a secțiunilor și completare a anexelor aferente Ghidului solicitantului 6.1.1 Învățământul antepreșcolar și preșcolar.  [Mai multe detalii…]