Corrigendumul nr. 4 la Ghidul Solicitantului pentru DMI 3.3 al POR si Ghidul consolidat