Corrigendumul nr. 5 la Ghidul Solicitantului pentru domeniul major de interventie 3.3 – Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgente