Creșterea eficienței energetice a clădirilor – temă de interes la nivelul Uniunii Europene

Renovation Wave: O propunere privind 35 de milioane de clădiri renovate și 160.000 de locuri noi de muncă „verzi” până în 2030

Comisia Europeană a lansat în 14 octombrie 2020 o nouă strategie dedicată creșterii performanței energetice a clădirilor. Intitulată „Renovation Wave” această inițiativă este o prioritate a Pactului Ecologic European și a planului de recuperare pentru UE și are ca scop creșterea ratei de renovare și a calității acesteia pentru toate clădirile publice și private din Uniune, îmbunătățind eficiența energetică a fondului construit european.

„Renovation Wave” va acorda prioritate acțiunilor din trei domenii:

  • decarbonizarea sistemelor de încălzire și de răcire;
  • sărăcia energetică și clădiri cu performanțe energetice slabe;
  • renovarea clădirilor publice, cum ar fi școlile, spitalele și clădirile administrative.

La nivel regional, această strategie va contribui la definirea nevoilor regionale și a capacităților necesare pentru pregătirea viitoarelor proiecte ce vizează renovarea fondului construit (de la asistența tehnică acordată autorităților locale până la formarea și dezvoltarea competențelor lucrătorilor care ocupă noile locuri de muncă „verzi”), la extinderea pieței pentru produse și servicii de construcții durabile, inclusiv la integrarea de noi materiale și soluții inovative și la dezvoltarea unor tehnici de reutilizare și de valorificare a materialelor, inclusiv o direcționare mai eficientă a finanțărilor (de exemplu, POR 2021-2027, AP3, sau a inițiativelor emblematice de tipul „Renovate” și „Power Up” ale Mecanismului de redresare și reziliență din cadrul NextGenerationEU). De asemenea, aceasta va permite dezvoltarea unor abordări trans-sectoriale, bazate pe vecinătate (de exemplu, dezvoltarea unor proiecte pilot ce vor ajuta comunitățile locale să  integreze soluțiile digitale și regenerabile și, după caz, să creeze cartiere cu consum de energie zero). Totodată, prin acest document se are în vedere eliminarea barierelor existente de-a lungul întregului lanț de renovare – de la conceperea unui proiect, până la finanțarea și finalizarea acestuia.

Deși în ultimii ani la nivel regional s-au înregistrat progrese pentru reabilitarea energetică a clădirilor, consumul final de energie a scăzut foarte puțin, în timp ce necesitățile și posibilitatea de economisire sunt foarte mari. Nevoia de a asigura măsuri pentru creșterea eficiență energetică și reducerea emisiilor de GES este dată și de performanța scăzută a fondului construit. Conform datelor statistice, la nivel regional, clădirile sunt responsabile pentru 40% din consumul de energie și pentru peste 36% din emisiile de gaze cu efect de seră.

Tabloul regional arată că pentru a aborda în mod eficient performanța energetică a clădirilor sunt necesare de investiții și sprijin suplimentar. Aceste investiții pot injecta un stimulent extrem de necesar în sectorul construcțiilor și în macroeconomie. Lucrările de renovare presupun utilizarea intensivă a forței de muncă, creează locuri de muncă și investiții care își au deseori originea în lanțurile de aprovizionare locale, generează cerere de echipamente foarte eficiente din punct de vedere energetic, sporesc reziliența la efectele schimbărilor climatice și aduc valoare pe termen lung proprietăților. În acest context, pe lângă creșterea eficienței energetice a clădirilor prin Strategia „Renovation Wave” se are în vedere și și transformarea la scară largă a localităților și asigurarea sustenabilității acestora.  În plus, odată cu acestă strategie se are în vedere și lansarea unui nou „Bauhaus” european, care să contribuie la cultivarea unei noi estetici europene și care să care să combine performanța cu inventivitatea.