Directiile de dezvoltare si nevoile de finantare ale Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020