Discutii pe tema energiilor regenerabile

Agentia pentru Dezvoltare Regionalt CENTRU a organizat, incepand cu data de 21 iulie 2008, o serie de 3 ateliere de lucru in cadrul proiectului „Resurse regenerabile de energie – o solutie pentru dezvoltarea durabilt a dout regiuni Europene”, proiect finantat de Comisia Europeant prin Programul Cadru 7, componenta Regiuni ale Cunoasterii. Aceastt sesiune de workshp-uri s-a adresat actorilor regionali din judetele Mures, Alba si Sibiu.

La atelierele de lucru au fost invitati st participe reprezentanti ai primtriilor, agentiilor de mediu, directiilor de agriculturt si silvice, universitttilor, camerelor de comert, ai firmelor si consiliilor judetene din cele trei judete. Workshop-urile s-au desftsurat dupt cum urmeazt: in data de 21.07.2008 incepand cu ora 09:30 a avut loc workshop-ul de la la Targu Mures, in Sala Mica a Consiliului Judetean Mures, str. Primtriei nr. 2; in data de 22.07.2008 in Sala nr. 110 a Consiliului Judetean Alba, str. I.I.C. Bratianu, nr. 1, s-a desftsurat workshop-ul adresat actorilor regionali din judetul Alba, incepand cu ora 09:30. La Sibiu workshop-ul a fost programat in data de 23.07.2008 – Sibiu, si s-a desftsurat in Sala de sedinte a Consiliului Judetean Sibiu, str. G-ral Magheru, nr. 14, incepand cu ora 09:30.

Workshopurile au urmtrit prezentarea modelelor de bunt practict in domeniul planifictrii si utiliztrii surselor regenerabile de energie din Regiunea Lusatia-Germania. Experti de la Oficiul pentru Planificare Lusatia Spreewald, Centrul pentru Tehnologia Energiei de pe langt Universitatea Cottbus, ai Expozitiei Internationale de Constructii si Directorul firmei Schradenbiogas au prezentat subiecte ce fac referire la cadrul legislativ existent in Germania pentru incurajarea producttorilor de energii curate; tehnici si metode pentru utilizarea biomasei; procesul de planificare al utiliztrii surselor regenerabile de energie, in special utilizarea energiei eoliene; autorizarea producttorilor de energie regenerabilt in Germania si tehnologii pentru producerea de biocombustibili. Un alt punct important pe agenda workshopului a fost identificarea de modalittti pentru constituirea unui cluster regional in domeniul energiilor regenerabile.

„Scopul pe termen lung al acestor workshop-uri, si in acelasi timp al proiectului, este diseminarea experientei germane in vederea constituirii unui cluster de cercetare in domeniul energiilor regenerabile, dar si colaborarea actorilor regionali pentru realizarea celor 4 analize propuse in proiect. Prin acest cluster se doreste reunirea institutelor de cercetare, a universitttilor, administratiilor publice locale si judetene, dar si a mediului de afaceri din Regiunea Centru. Solutiile tehnologice si studiile obtinute in cadrul clusterului de cercetare vor fi puse la dispozitia celor interesati si vor contribui la dezvoltarea Regiunii Centru prin includerea lor in elaborarea Strategiei Regiunii CENTRU pentru utilizarea energiilor regenerabile.“ a declarat Simion Cretu, Director general ADR Centru.

In perioada 4,5,7 iulie 2008, ADR CENTRU impreunt cu partenerii proiectului RenERg EuReg din Regiunea Lusatia si CENTRU, au organizat o prima serie de workshop-uri regionale, adresate judetelor Brasov, Covasna si Harghita. Dintre participantii la workshop-uri amintim: Universitatea Transilvania din Brasov, agentii de mediu, autorittti publice locale si judetene, agentii locale ale energiei –Agentia Locala a Energiei Alba (ALEA), Serviciul Public de Management Energetic Harghita, Agentia pentru Conservarea Energiei, firme private, asociatii ale intreprinzttorilor, etc. Pentru mai multe informatii, puteti accesa site-ul de proiect, www.renerg.eu, precum si de pe site-ul ADR Centru, www.adrcentru.ro.