Documentare și transfer de bune practici pentru îmbunătățirea absorbției de fonduri nerambursabile

În perioada 3-6 aprilie 2017, o delegație din cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, condusă de directorul general Simion Crețu, a participat la 11 întâlniri de lucru cu peste 40 de decidenți și responsabili tehnici din cadrul landului german Brandenburg, în cadrul unei vizite de documentare privind îmbunătățirea sistemului de implementare a proiectelor finanțate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020. Vizita s-a derulat în capitala acestui land, la Potsdam, dar și în alte localități, fiind urmărite aspecte legate de dezvoltarea relațiilor bilaterale în domeniile elaborării și implementării Strategiilor de Specializare Inteligentă, al dezvoltării urbane durabile prin întocmirea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) și generarea de proiecte care să răspundă măsurilor prevăzute de aceste planuri, precum și pentru a dezvolta noi instrumente și structuri organizatorice de promovare investițională, la nivelul Regiunii Centru. Un prim rezultat al întâlnrilor bilaterale româno-germane va consta în semnarea unui protocol de colaborare bilaterală între cele două regiuni europene, odată cu vizita oficială în Regiunea Centru a doamnei Anne Quart, secretar de stat în Ministerul Justiției, Afacerilor Europene și Protecției Consumatorilor din Landul Brandenburg, la invitația ADR Centru.

Obiectivele vizitei de lucru românești în Brandenburg se subsumează activității parteneriale susținute din ultimii aproape 15 ani între Regiunea Centru și Landul Brandenburg. De această dată, odată cu implementarea POR 2014-2020, au fost analizate temele privind finanțarea, în cadrul Axei prioritare 1, a transferului tehnologic, pentru ca investițiile prevăzute să consolideze specializarea inteligentă la nivel local și regional, pentru a se asigura o valorificare eficientă a avantajelor regionale și pentru realizarea unui transfer mai intens al rezultatelor cercetării în aplicații comerciale inovative. Aceste obiective rezultă din Strategia Europa 2020, privind dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare. Landul Brandenburg este unul dintre cele mai avansate din Germania, în ceea ce privește soluțiile găsite de administrație, universități și mediul de afaceri pentru eficiența transferului tehnologic. Implementarea Axei prioritare 1 a POR 2014-2020 se va realiza de către ADR Centru pe baza Documentului Cadru pentru Strategia de cercetare, inovare și pentru specializare inteligentă a Regiunii Centru (Concept Note Regional).

În plus, conducerea Agenției a urmărit aspecte referitoare la posibilitățile de implementare în Regiunea Centru, a Axelor prioritare 3 și 4 ale POR 2014-2020, unde se regăsesc prioritățile de investiții pentru susținerea economiei cu emisii scăzute de carbon; pentru protecţia mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor; pentru promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei, dar și pentru creșterea investițiilor în educație, competențe și învățare pe tot parcursul vieții. Din acest punct de vedere, vizita în landul german a urmărit transferul de bune practici în privința dezvoltării urbane durabile, ținând cont de necesitățile de mobilitate ale cetățenilor, ale bunurilor și ale serviciilor. Pentru pregătirea de proiecte finanțabile, municipiile reședință de județ din Regiunea Centru sau, după caz, municipiile reședință de județ împreună cu zona funcțională urbană din jurul acestora, trebuie să-și elaboreze strategiile integrate de dezvoltare urbană, acestea reprezentând condiția principală de finanțare a proiectelor individuale în cadrul acestei axe prioritare. Exemplele de astfel de strategii, corelate cu Planurile de Mobilitate Urbană, dar și cu modul de pregătire și prioritizare a investițiilor publice și private în domeniile menționate, au fost dezbătute de delegația română cu partenerii germani, atât cu ministerele de resort, cât și cu administrația publică locală.

Consider că vizita noastră a fost deosebit de utilă. În general, în procesul de dezvoltare evităm termeni atât de marcanți, dar calitatea discuțiilor și dezbaterilor pe care le-am avut, numărul mare de persoane cu care ne-am întâlnit într-o perioadă relativ scurtă de timp, rezultatele pe care le-am analizat și ideile pe care le-am extras din fiecare întrevedere, ne fac să sperăm că ne vom îmbunătăți activitatea de coordonare a procesului de dezvoltare regională, atât prin atragerea de fonduri europene, cât și prin promovarea eficientă a potențialului nostru investițional. Am constatat că interlocutorii noștri au fost plăcut surprinși de rezultatele pozitive atinse de noi în ultimii zece ani, de când România este membră UE. A fost semnificativ pentru partenerii germani atingerea unui grad de absorbție pe POR 2007-2013 de peste 82,5%, respectiv faptul că sumele contractate în regiunea noastră au depășit 800 milioane euro. Asta înseamnă că, prin activitatea noastră directă, dezvoltarea regiunii a fost posibilă datorită investițiilor totale de peste un miliard de euro, sumă unde este inclusă și cofinanțarea beneficiarilor. Aceste date, dar și aspectele pe care le-am discutat cu privire la dezvoltarea urbană durabilă și la îmbunătățirea transferului tehnologic, i-au făcut pe partenerii germani să acorde mai mare încredere regiunii noastre și, după semnarea protocolului de colaborare din acest an, vom coopera pe cât mai multe paliere, inclusiv în domeniul social și cultural, în folosul cetățenilor noștri”, a declarat, după încheierea vizitei în Germania, domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Concret, prin această vizită de lucru s-a dorit câștigarea de experiență și valorificarea expertizei de care dispune Landul Brandenburg în domeniile de vârf din cadrul POR 2014-2020, respectiv creșterea transferului tehnologic, dezvoltarea urbană corelată cu mobilitatea cetățenilor, bunurilor și serviciilor și îmbunătățirea competitivității regionale. ADR Centru și regiunea în ansamblu vor beneficia de know-how-ul partenerilor germani și se vor valorifica mai bine cunoștințele dobândite de județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu prin implementarea proiectelor finanțate prin Programul Operațional Regional 2007-2013, în vederea derulării optime a POR 2014-2020, prin abordarea sistemică a măsurilor de sprijin nerambursabil alocate Regiunii Centru. Reprezentanța pentru chestiuni de parteneriat bilateral dintre Regiunea Centru și Landul Brandenburg a facilitat întâlnirile cu experți germani în domeniu, precum și cu decidenții de la nivelul Cancelariei de Stat a Landului și a 3 ministere, pentru a găsi cele mai bune metode pentru îmbunătățirea interactivității dintre domeniul cercetării și producție, precum și pentru implementarea eficientă a proiectelor de dezvoltare urbană la nivelul Regiunii Centru.

Partenerii germani au fost deschiși în discuțiile purtate cu echipa ADR Centru, atât reprezentanții Ministerelor pentru Infrastructură, Mediu și Dezvoltare, cât și reprezentanții Ministerului Economiei și Energiei, precum și cei ai Ministerului pentru Justiție, Afaceri Europene și Protecția Consumatorilor. În plus, teme importante au fost analizate cu reprezentanții Agenției Viitorului din Brandenburg (ZAB – care se ocupă cu promovarea și sprijinirea investițiilor, dar și cu dezvoltarea activității clusterelor), cu membrii din conducerea Institutului German pentru cercetarea nutriției umane, ai Primăriei Potsdam, ai Centrului Științific Golm – unde activează filiale ale Institutelor Max Planck și Fraunhofer – precum și cu reprezentanții Clubului German al Automobiliștilor (ADAC). În plus, au avut loc întâlniri punctuale cu membrii Forumului Economic Brandenburg și cu reprezentanți ai Cancelariei de Stat a landului, ai Agenției federale Germany Trade and Invest (GTaI), dar și ai coordonatorilor regionali ai clusterelor, pentru eficientizarea sistemului de promovare economică a Regiunii Centru și creșterea gradului de interes pentru investiții străine în această zonă.

Este important de menționat faptul că doamna Anne Quart, Ministru Secretar de stat în Ministerul Justiției, Afacerilor Europene și Protecției Consumatorilor din Landul Brandenburg, va efectua o vizită oficială în perioada 18-21 iunie în Regiunea Centru, pe de o parte pentru semnarea oficială a unui acord de colaborare dintre Landul Brandenburg și Regiunea Centru, dar și pentru a susține pe mai departe dezvoltarea regiunii noastre, prin implementarea de proiecte finanțate din Programul Operațional Regional 2014-2020 în domeniul socio-economic, prin dezvoltare urbană durabilă, creșterea mobilității la nivel regional, îmbunătățirea transferului tehnologic și susținerea și promovarea investițiilor.

Potsdam – Alba Iulia / 07.04.2017