Documentul Cadru de Implementare al Programului Operational Regional, versiunea dec. 2010