Experți europeni au dezbătut împreună cu specialiștii români posibilitățile de utilizare a Strategiilor Regionale de Specializare Inteligentă pentru creșterea absorbției fondurilor europene

Conferința internațională ”Modele europene de valorificare a fondurilor structurale pentru implementarea Strategiilor de Specializare Inteligentă”, organizată de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru la Alba Iulia, în perioada 24-25 octombrie 2017, a reunit circa 80 de experți în dezvoltare regională din Romania și alte șapte state europene, alături de reprezentanții Platformei de la Sevilla. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului de cooperare interregionala ”Beyond EDP”, finanțat de catre Uniunea Europeana prin programul Interreg Europe, cu scopul de a analiza modul în care Strategiile Regionale de Specializare Inteligentă pot duce la creșterea gradului de absorbție a fondurilor nerambursabile în regiunile partenere.

Scopul urmărit al dezbaterilor a fost cel de a îmbunătăți Strategiile de Specializare Inteligenta în regiunile partenere, prin creșterea gradului de implicare a actorilor regionali in procesele de descoperire antreprenorială. La cele doua zile de dezbateri, dar si la vizitele in teren au participat reprezentatii celor zece organizatii partenere din cadrul proiectului ”Beyond EDP” si experți ai Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Euro-pene. Mentionam, de asemenea, participarea reprezentanților celorlalte Agenții pentru Dezvoltare Regională din țara, a membrilor Consorțiului Regional pentru Inovare Centru si a reprezentantilor focus-grupurilor formate pe domeniile regionale de specializare inteligentă în regiunea noastră.

Pe parcursul celor 2 zile de desfasurare a conferintei, expertii straini au fost implicati in schimburi de experienta, alaturi de reprezentantii ADR Centru, organizatie care a elaborat si actualizeaza constant Strate-gia de Specializare Inteligenta a Regiunii Centru, dar si de reprezentanții partenerilor instituționali ai ADR Centru, atât din mediul public cât și din mediul privat. Partenerul leader al proiectului ”Beyond EDP” este Agentia Regionala pentru Dezvoltare și Inovare din Regiunea Centre-Val de Loire, Franța.
Programul dens al primei zile a cuprins doua sesiuni de prezentari, prima dintre ele fiind axata pe Strategia de Specializare Inteligenta a Regiunii Centru (RIS3) si pe Procesul de Descoperire Antreprenoriala, derulat in regiunea noastra in perioada 2016-2017, iar cea de-a doua sesiune de prezentari a vizat sursele de finantare a prioritatilor din cadrul RIS3 si bunele practici din Regiunea Centru, apartinand Primariei municipiului Alba Iulia si Asociatiei Lifetech City din Târgu Mureș. Sesiunile de prezentare au fost urmate de sesiuni de dezbateri in cadrul carora vorbitorii au abordat complexa tematica a implementarii si operationalizarii strategiilor de specializare inteligenta, raspunzand la intrebari referitoare la necesitatea si modul de implicare mai intensa a actorilor regionali in procesul de implementare a RIS3, barierele si provocarile cu care ne confruntam in etapa de implementare, armonizarea prioritatilor strategiei de specializare cu prioritatile programelor operationale si despre posibilitatea utilizarii surselor multiple de finantare a proiectelor aferente RIS3. Discutiile din cadrul acestei intalniri, experientele impartasite si solutiile propuse de catre expertii straini si romani au scopul, pe de o parte, de a facilita implementarea Strategiei de Specializare Inteligenta a Regiunii Centru, iar pe de alta parte, de a oferi partenerilor regionali informatii relevante, aduse la zi, cu privire la problematica strategiilor de specializare inteligentă.
Cea de-a doua zi a Conferinței internaționale, 25 octombrie, a inclus o sesiune dedicată viitorului Strategiilor de Specializare Inteligentă, susținută de către reprezentanții Centrului Comun de Cercetari al Comisiei Euro-pene, urmata de o prezentare privind mecanismele de monitorizare a RIS3, de lucrarile Grupului Tematic 3 din cadrul proiectului ”Beyond EDP” si de vizita de studiu in Regiunea Centru la care au participat partenerii din strainatate ai acestui proiect european. Mentionam ca, prin acest proiect – de ”Imbunatatire a eficacitatii RIS3 prin managementul procesului de descoperire antreprenoriala (EDP)” – se cauta o mai buna adaptare a politicilor publice de cercetare – dezvoltare – inovare la nevoile economiilor locale. Romania este reprezentată de ADR Centru, instrumentul de politică vizat prin participarea la proiect fiind Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru, indicatorul specific acestui instrument fiind numarul de centre de transfer tehnologic sprijinite. Bugetul alocat Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, în vederea implementării proiectului are valoarea de 129,085.00 euro din care 85% reprezintă cofinanțare FEDR, 13% este cofinanțarea națională iar 2% cofinanțarea proprie ADR Centru. Bugetul total al proiectului Beyond EDP este 1,897,810.00 euro, împărțit pentru 10 organizații din opt țări.

Strategiile de Specializare Inteligenta definesc viitorul economic al Uniunii Europene, iar implicarea noastra in activitatile proiectului Beyond EDP, inclusiv prin organizarea acestei conferinte internationale, duce la cresterea sanselor ca Strategia de Specializare a Regiunii Centru sa fie acel document de programare pe baza caruia sa putem atrage fonduri europene pentru cat mai multe Centre de Transfer Tehnologic. Acestea sunt tendintele si directiile Uniunii Europene, iar noi trebuie sa gasim, intre cele 9 domenii de excelenta din cadrul Strategiei de Specializare a Regiunii Centru, cele mai potrivite motoare de dezvoltare a economiei regionale. Realizarea unor Centre de Transfer Tehnologic sau Parcuri Stiintifice si Tehnologice, finantabile prin intermediul Axei Prioritare 1 ”Promovarea Transferului Tehnologic” din cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, unde cercetarea sa ofere oportunitati de dezvoltare productiei si unde sa fie generate locuri de munca bine platite ne vor dovedi daca am inteles si respectat ceea ce am discutat timp de doua zile cu partenerii noștri din Franta, Spania, Polonia, Olanda, Suedia, Germania, Italia si Belgia”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Conferința internațională desfășurată la Alba Iulia a inclus sesiuni de prezentări, dezbateri de tip panel, ateliere de lucru si vizite de studiu, la care au participat reprezentanții a mai mult de 50 de organizatii, din Romania și din străinătate. Astfel, a fost din nou adusa in atentia publicului international de specialitate Strategia de Specializare a Regiunii Centru, elaborată pentru identificarea atuurilor Regiunii Centru și valorificarea avantajelor competitive regionale la nivel național și european.
Specializarea inteligentă este un concept relativ nou, promovat de Comisia Europeana, pentru a răspunde nevoii de fundamentare a investițiilor în cercetare, dezvoltare și inovare, realizate prin politica de coeziune a UE. Strategia de Specializare Inteligenta a Regiunii Centru, adoptata la nivel regional in martie 2015, a fost realizată printr-un puternic parteneriat realizat între reprezentanții universităților, ai sectorului de cercetare-dezvoltare, ai mediului de afaceri, ai autorităților locale si ai ONG-urilor. Acest document de planificare de nivel regional este corelat cu principalele documente strategice recent adoptate la nivel național.
Pentru a atrage investiții private este important să fie creată o ”marcă a expertizei” unei regiuni, într-un sector de cunoaștere specific și să se ofere sprijin concret și integrat, pentru a contribui la consolidarea respectivei specializari. Acest concept este extrem de important in contextul in care un procent important al finanțărilor europene în actuala perioadă și, cel mai probabil, în viitoarea perioada de programare, 2020-2027, va fi axat pe valorificarea competitivității locale si regionale.
Experții străini au evaluat perspectivele de implementare a Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru, sursele de finanțare a proiectelor care se inscriu în această strategie, dar și mecanismele de monitorizare a gradului de atingere a obiectivelor asumate prin strategie. Aceștia au transmis participantilor români experiența dobândită în acest domeniu și s-au implicat in dezbaterile cu privire la viitorul Strategiilor de Specializare Inteligentă ce vor fi inițiate de reprezentanții Platformei de la Sevilla, din cadrul Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene.