Fondul pentru inovare: 100 milioane euro pentru proiecte privind tehnologiile curate

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de organizație membră a celei mai mari rețele de sprijin pentru afaceri şi inovare, Enterprise Europe Network, aduce în atenția dumneavoastră o oportunitate de finanțare pentru proiectele revoluționare la scară mică din domeniul tehnologiilor curate – finanțate din Fondul de Inovare.

Fondul pentru inovare este unul din cele mai mari programe din lume ce își propune să contribuie la tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic și la atingerea obiectivelor politice prevăzute în Strategia pe termen lung a Comisiei și Pactul Verde European. Gestionat de Agenția Executivă pentru Rețele și Inovare (INEA), acest program urmărește să creeze stimulentele financiare adecvate pentru ca întreprinderile și autoritățile publice să investească acum în următoarea generație de tehnologii cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Fondul va sprijini, pe o bază concurențială, proiecte care vizează demonstrarea, pentru prima dată, a viabilității economice și comerciale a tehnologiilor inovative și a inovațiilor radicale în sectoarele care intră sub incidența Directivei EU ETS privind sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii, inclusiv sursele regenerabile de energie, industriile energointensive, captarea și utilizarea dioxidului de carbon (CUC) și stocarea energiei.

În 1 Decembrie 2020, a fost lansat  apelul dedicat proiectelor la scară mică. Cu un buget de 100 de milioane de euro, acest apel are își propune să acorde sprijin financiar acelor proiecte, suficient de mature, ce demonstrează la scară comercială, tehnologii, procese sau produse inovative cu potențial semnificativ de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Domenii de interes:

  • Tehnologii și procese inovative ce contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în industriile mari consumatoare de energie, inclusiv produse care le înlocuiesc pe cele cu consum de carbon
  • Producția inovativa de energie regenerabilă
  • Captarea, exploatarea și stocarea carbonului
  • Stocarea energiei

Sunt eligibile pentru finanțare proiecte cu o valoare între 2.500.000 – 7.500.000 Euro, ce vizează tehnologii/procese inovative ce pot fi introduse pe piață. Finanțarea se va acorda sub formă de grant, în valoare de până la 60% din cheltuielile de investiții. Solicitanții eligibili sunt entități private, entități publice sau organizații internaționale din toate statele membre ale UE, Islanda și Norvegia. Cererile pot fi depuse fie de un aplicant unic, fie de un consorțiu de persoane juridice care acționează împreună.

Activități eligibile:

  • activități ce vizează inovarea în tehnologii și procese cu emisii reduse de dioxid de carbon în sectoarele enumerate în Anexa I la Directiva EU ETS (Sistemul de comercializare a emisiilor), inclusiv captarea și utilizarea carbonului în condiții de siguranță pentru mediu (CCU), dar și acele activități ce contribuie în mod substanțial la reducerea schimbărilor climatice;
  • activități privind construcția și instalarea de tehnologii ce contribuie la captarea și stocarea a carbonului, în condiții de siguranță pentru mediu (CCS) și care vizează sectoarele enumerate în Anexa I la Directiva EU ETS
  • activități ce vizează construcția și instalarea de tehnologii inovative pentru producția de energie regenerabilă și pentru stocarea energiei.

Termenul-limită pentru depunerea proiectelor este 10 martie 2021.

Proiectele se pot depune prin intermediul portalului  Funding and Tenders Portal. Proiectele vor fi evaluate în funcție de potențialul lor de a evita emisiile de gaze cu efect de seră, potențialul lor de inovare, maturitatea financiară și tehnică, precum și potențialul de aplicare la scară largă și de rentabilitate.

Informații suplimentare despre acest de proiecte sunt disponibile accesând webinar-ul de prezentare și în documentul anexat.

Sprijin și asistență: echipa ADR Centru vă stă la dispoziție cu sprijin, asistență și informații suplimentare despre acest apel, dar și cu alte servicii. Persoană de contact: Gabriela Țârău, E-mail: gabriela.tarau[@]adrcentru.ro.