Lansare în consultare publică a Ghidului specific pentru “Conservarea, protecția și punerea în valoarea a patrimoniului cultural UNESCO și de clasa A”

ADR Centru, în calitatea sa de Autoritate de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), publică în consultare Ghidul Solicitantului pentru Prioritatea de investiții 7 ”O regiune cu turism sustenabil” – Obiectiv specific “ Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială”, Acțiunea 7.1 “Dezvoltarea durabilă a comunităților rurale prin punerea în valoare a potențialului lor turistic natural și cultural”, Intervenția 7.1.1 –  “Interventii in conservarea, protecția și valorificarea durabilă a siturilor /monumentelor de patrimoni cultural UNESCO și de clasă A”.

Consultarea publică se va derula pe o perioadă de 30 zile calendaristice. Observațiile și propunerile pot fi formulate prin completarea documentului pus la dispoziție și transmiterea acestuia prin e-mail, la adresa programe@adrcentru.ro, până la data de 04.05.2023.

Ghidul solicitantului poate fi consultat aici 

Toate observațiile, propunerile și comentariile vor fi analizate și luate în considerare în procesul de definitivare a ghidului specific și lansare a apelului de proiecte.