IMPLEMENTAREA PLANULUI DE COMUNICARE PENTRU PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL IN REGIUNEA CENTRU IN ANUL 2010

Aproape 50 de invitati din Regiunea Centru, reprezentanti ai retelei de comunicatori REGIO, au dezbatut azi, 24 martie 2010, stadiul implementarii Programului Operational Regional si strategia optima de comunicare pentru acesta, in cadrul unui eveniment organizat de ADR Centru la Alba Iulia.

Activitatea de promovare a Programului Operational Regional, REGIO 2007 – 2013 in Regiunea Centru, presupune un program de activitati sustinute, coordonate si coerente, pentru informarea potentialilor beneficiari, a reprezentantilor autoritatilor publice locale, ONG-urilor si ai societatilor comerciale, pentru promovarea informatiilor specifice continute in ghidurile solicitantilor de finantari prin acest program.

Pentru a sprijini derularea acestor activitati, a fost elaborat Planul de Comunicare Regional al OI din cadrul ADR Centru pentru Programul Operational Regional (denumit in continuare Plan de Comunicare), document care stabileste liniile strategice pentru masurile de informare si publicitate care pot asigura o buna cunoastere, in randul grupurilor tinta, despre Programul REGIO si despre contributia Uniunii Europene la dezvoltarea Romaniei. Principalele capitole ale Planului de Comunicare se refera la activitati de Informare si Promovare, dar si la cerinte specifice privind Raportarea activitatilor sustinute.

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a organizat, in data de 24 martie 2010, Conferinta Regionala privind implementarea Planului de Comunicare pentru Programul Operational Regional, concomitent cu o reuniune a comunicatorilor REGIO din Regiunea Centru. Intalnirea a fost destinata diseminarii informatiilor privind derularea Programului Operational Regional in Regiunea Centru. La eveniment au participat membrii retelei de multiplicatori de informatie regionali, reprezentanti ai autoritatilor publice locale, ai IMM si ai ONG relevante in implementarea programului REGIO in Regiunea Centru, conducerea ADR Centru si multi reprezentanti ai mass media.

Temele principale ale intalnirii au fost stadiul implementarii Programului Operational Regional la nivelul Regiunii Centru si aspecte ale Raportului intermediar de evaluare a Programului Operational Regional. Un punct distinct in cadrul lucrarilor conferintei l-a constituit prezentarea rezultatelor activitatii de promovare a programului REGIO in anul 2009 si importanta functionalizarii retelei de comunicatori REGIO in Regiunea Centru. Pe marginea acestor materiale au avut loc dezbateri si prezentari ale unor oportunitati si proiecte ce pot primi finantare nerambursabila.

Activitatea de comunicare pentru Programul Operational Regional 2007-2013 este subsumata nevoii de a informa imediat, corect si transparent, publicul tinta despre circuitul fondurilor si despre activitatea institutiilor ce administreaza fondurile structurale. Astfel se asigura constientizarea publicului larg cu privire la beneficiul pe care il vor aduce fondurile nerambursabile pentru dezvoltarea regionala.
O componenta de baza a Planului de comunicare pentru programul Regio o reprezinta crearea retelei de comunicatori REGIO. Crearea Retelei de comunicatori REGIO trebuie sa compenseze urmatoarele lacune informationale in ceea ce priveste implementarea tehnica a programului:

  • Regulile privind eligibilitatea. Datorita diferentelor dintre regulile pentru fondurile de pre-aderare si cele pentru fonduri structurale, cetatenii nu sunt foarte bine informati asupra a ceea ce poate fi finantat sau cine poate aplica.
  • Transparenta alocarilor. Inca exista imaginea ca fondurile nu sunt distribuite dupa proceduri stricte, iar unele informatii media accentueaza cazurile aflate sub suspiciune de frauda.
  • Transparenta in utilizare. Exista opinia conform careia anumite fonduri sunt cheltuite in alte scopuri decat cele initial declarate. Cetatenii nu au o imagine clara asupra intregului mecanism de management si control al fondurilor europene.

Toate activitatile de informare si publicitate trebuie sa se subsumeze activitatii de scriere a proiectelor si de implementare a acestora. Numai in acest fel promovarea isi va atinge scopul, daca proiectele scrise vor duce la dezvoltarea reala a regiunilor.

„Prin evenimentul de azi, am realizat o privire ansamblu, dupa aproape trei ani de implementare efectiva a Programului Operational Regional, analizand datele oficiale ale programului la nivel regional. Pe parcursul intalnirii am discutat cu comunicatorii pentru programul REGIO despre metodele de informare si publicitate pentru acest program si despre impactul pozitiv al fondurilor europene. Interlocutorii nostri, prezenti la eveniment, au subscris, intru totul, la preocuparea noastra constanta de a atrage in procent cat mai mare fondurile structurale alocate pentru investitii in infrastructura si dezvoltare regionala”, a declarat domnul Simion Cretu, director general ADR Centru.

Pentru anul 2010, ADR Centru si-a propus continuarea tuturor activitatilor de informare si publicitate pentru programul REGIO, incepute in anul 2009. Vor fi organizate, conform graficului de activitati propus pentru anul in curs, seminarii pentru beneficiari ai finantarilor nerambursabile, seminarii pentru informarea jurnalistilor cu tematica REGIO si doua conferinte regionale. Pe langa celelalte activitati continue de promovare, ADR Centru va realiza si o campanie de promovare indoor si outdoor a programului REGIO, prin amplasarea de bannere stradale in municipiile resedinta de judet si a unor totem-uri amplasate la sediile Consiliilor judetene din Regiune. De asemenea, vor fi expuse roll-up-urile si standurile de prezentare amplasate la sediile Birourilor externe si la sediul ADR Centru.

ADR Centru se va preocupa constant pentru implementarea masurilor de informare si publicitate asupra Programului Operational Regional, in asa fel incat sa se asigure atingerea unui procent cat mai bun de absorbtie a fondurilor derulate prin acest program, in beneficiul locuitorilor Regiunii Centru si pentru dezvoltarea armonioasa a intregii regiuni de dezvoltare.