Implementarea programelor de dezvoltare la nivel regional în 2019 și pregătirea viitoarei perioade de programare 2021-2027

Reuniune de lucru a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru în județul Covasna

În data de 11 septembrie 2019, începând cu ora 11, la Conacul Benke din Moacșa – județul Covasna, va avea loc ședința trimestrială a forului decizional al Regiunii Centru. La reuniunea de lucru a Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CDR) Centru vor participa președinții celor șase consilii județene, alături de primarii municipiilor reședință de județ și edilii nominalizați să reprezinte orașele și comunele pentru fiecare județ din regiune. Temele abordate vizează rezultatele obținute până acum și analiza stadiul implementării proiectelor finanțate din fonduri europene la nivel regional, în corelare cu perspectivele de dezvoltare economică regională. În cadrul discuțiilor membrii CDR Centru vor conveni și asupra unui calendar de activități concrete privind pregătirea portofoliului de proiecte al Regiunii Centru pentru perioada de programare 2021-2027.

Ordinea de zi a ședinței de marți – ce va avea loc în Sala de Conferințe de la Conacul Benke din Moacșa – include, ca prim punct, o sinteză privind Raportul de activitate al ADR Centru pe primul semestru al anului 2019, care va fi apoi supus aprobării în cadrul acestui for regional. Activitatea ADR Centru pe primul semestru s-a axat, în principal, pe implementarea Programului Operațional Regional 2014-2020 la nivelul Regiunii Centru, fapt pentru care va fi prezentată situația la zi a proiectelor finanțate în cadrul programului REGIO. Pe baza acestei informări, participanții vor dezbate strategiile și direcțiile de acțiune pentru îmbunătățirea procesului de absorbție a fondurilor europene, analizând problemele identificate și vor face noi proiecții de viitor, cu atât mai mult cu cât este foarte importantă pregătirea Regiunii Centru pentru viitoarea perioadă de programare.

Din acest punct de vedere, ținând cont de cadrul partenerial și calendarul de activități privind pregătirea Regiunii Centru pentru perioada de programare 2021-2027, aprobate prin hotărâre a CDR Centru în luna iunie a.c., participanții la reuniunea de lucru vor discuta despre direcțiile propuse pentru dezvoltare, demersurile realizate de ADR Centru până în acest moment, precum și stadiul negocierilor privind posibilitățile de finanțare pentru următorii 8-10 ani. Prioritățile strategice ale Regiunii Centru vor fi prezentate în funcție de documentele regionale de planificare şi programare pentru perioada 2021-2027, fiind pus accent pe dezvoltarea portofoliului regional de proiecte, respective a ideilor care ar putea fi finanțate în perioada următoare. Acest portofoliu este creat la nivelul ADR Centru și va fi implementată inclusiv o aplicație electronică, accesibilă autoritățilior publice locale ce doresc să-și coordoneze și coreleze proiectele. Portofoliul regional se va constitui astfel încât să răspundă țintelor vizate de UE:  pentru o Europă mai inteligentă și inovatoare; mai verde; mai conectată; mai socială; mai apropiată de cetățenii ei.

Un alt proiect de hotărâre care va fi analizat de membrii CDR Centru, este legat de procesul de implementare a proiectelor regionale în care ADR Centru este partener, respectiv pentru aprobarea ”participării ADR Centru ca partener în proiectul SMEs INNOVATE – SMEs Innovation Network to foster Open collaborations across Value-chains in the field of Advanced Technologies (Reţea de Inovare a IMM-urilor pentru încurajarea colaborărilor pe de-a lungul lanţurilor de valoare în domeniul Tehnologiilor Avansate)”. Nu în ultimul rând, participanții vor analiza atât Raportul privind implementarea proiectului CREHUB, finanțat prin Programul de cooperare teritorială INTERREG EUROPE, cât și posibilitățile de multiplicare a rezultatelor acestui proiect.

Ședința se va încheia cu o informare tehnică privind activitățile ADR Centru realizate pentru îmbunătățirea perceptiei societatii civile asupra impactului proiectelor de dezvoltare sustinute din fonduri europene, prin care se dorește ilustrarea și discutarea, direct cu cetățenii, a proiectelor europene derulate la nivelul fiecărui județ din regiune și beneficiile aduse publicului larg, precum și cu discuții privind procesul de dezvoltare regională, prin colaborarea dintre ADR Centru și partenerii săi instituționali în a doua jumătate a acestui an.

Materialele pentru această ședință se regăsesc pe pagina www.adrcentru.ro, secțiunea ”Despre noi”.