Important pentru beneficiari: Instructiunea nr. 81 a AM POR

Va informam ca Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a emis in data de 12.03.2012 Instructiunea nr. 81.

Instructiunea vizeaza aprobarea modificarilor la proiectul tehnic si documentatia de executie inainte de lansarea procedurii de atribuire a contractului de lucrari. Prezenta instructiune nu se aplica cererilor de finantare pentru axa de asistenta tehnica respectiv axelor prioritare/domeniilor de interventie la care Proiectul Tehnic nu a fost subiect al evaluarii, selectiei si contractarii.