Întâlnire bilaterală pentru impulsionarea pregătirii proiectelor de dezvoltare a Regiunii Centru

Consecventă misiunii sale, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru implică permanent toți actorii locali din Regiunea de Dezvoltare Centru pentru îmbunătățirea procesului de absorbție a fondurilor europene puse la dispoziția Regiunii, în special prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Acesta este principalul instrument prin care sunt puse în practică a politicile de dezvoltare regională, cu resurse publice alocate în cadrul Fondului European de Dezvoltare Regională.

Deoarece politica publică adoptată de ADR Centru implică și conectarea persoanelor cu influență și putere de decizie în procesul de implementare a proiectelor finanțate în cadrul Programului REGIO, conducerea ADR Centru a realizat o analiză a stadiului implementării acestui program împreună cu domnul europarlamentar, președintele Uniunii Federative a Naționalităților Europene – FUEN. Această analiză a avut în vedere faptul că în această perioadă se pune mare accent pe finalizarea proiectelor contractate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. La nivel național, MIPE a anunțat că se așteaptă la o creștere a sumelor din cererile de rambursare, concomitent neexistând riscuri de dezangajare pe niciunul dintre programele gestionate.

”Uniunea Europeană pune un mare accent pe reducerea disparităților de dezvoltare regională și pe recuperarea regiunilor mai sărace, prin sprijinirea programelor și proiectelor în domenii precum dezvoltarea regională și urbană, ocuparea forței de muncă și incluziunea socială, agricultura și dezvoltarea rurală, cercetarea și inovarea, mediul și ajutorul umanitar. În urma discuției pe care am avut-o cu directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru am concluzionat că un proces de largă consultare publică și descentralizarea reprezintă cheia absorbției fondurilor europene. Discuțiile noastre ne-au prilejuit și trecerea în revistă a pașilor făcuți de România în privința pregătirii noii perioade de programare a fondurilor europene. În opinia mea, este nevoie de un ritm accelerat de lucru și de fundamentarea a noului Program Operațional Regional, cu atât mai mult cu cât acest program va fi descentralizat, ținând cont de nevoile reale ale fiecărei regiuni”, a precizat domnul europarlamentar Vincze Loránt.

În cadrul întrevederii ce s-a desfășurat la biroul din Tîrgu Mureș al europarlamentarului Vincze Loránt, au fost abordate aspecte privind stadiului procesului de dezvoltare regională, precum și stadiul implementării programelor operaționale în Regiunea Centru. Discuțiile au vizat principalele documente de programare și planificare regională – respectiv Planul de Dezvoltare al Regiunii (PDR) Centru pentru perioada 2021-2027 și Strategia de Specializare Inteligentă (RIS3) a regiunii, pentru aceeași perioadă. Ținând cont de aceste documente, s-a discutat despre pregătirea de proiecte în domeniul mobilității la nivel regional și al conectivității tuturor zonelor regiunii cu rețeaua europeană de transport, în domeniul digitalizării și al protecției mediului, ținând cont de temele de bază ale Uniunii Europene.

”În discuțiile avute cu domnul europarlamentar Vincze am pornit de la dezbaterea stadiului în care se află acum proiectele de dezvoltare și am subliniat că, în baza legii, pentru perioada 2021-2027 fiecare regiune de dezvoltare va avea propriul Program Operațional Regional, finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională. Am prezentat detalii despre procesul de elaborare a programului destinat Regiunii Centru, versiunea a doua a documentului pregătit de ADR Centru urmând a fi suspusă în curând dezbaterii publice. Am căzut de acord asupra importanței promovării acestor programe, deoarece considerăm că toți cetățenii, potențialii beneficiari, trebuie să fie bine informați despre oportunitățile de finanțare nerambursabilă de care va beneficia România”, a subliniat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Discuțiile purtate la Tîrgu Mureș au vizat adoptarea celor mai bune măsuri, pe plan local și regional, pentru creșterea calității vieții, cu atât mai mult cu cât Regiunea Centru și-a propus ca absorbția de fonduri europene să asigure dezvoltarea armonioasă a tuturor zonelor și creșterea calității vieții, astfel încât să devină o regiune ”mai verde”, păstrând tradițiile culturale și valorile diversității etnice ce trăiesc în armonie în cele șase județe. Domnul Vincze Loránt a subliniat și importanța comunicării către publicul larg a programelor pentru dezvoltare și a resurselor financiare prevăzute pentru perioada 2021-2027, inclusiv a obiectivelor europene pentru viitoarea perioadă. Interlocutorii și-au manifestat speranța ca Programul Operațional Regional 2021-2027 al Regiunii Centru să demareze în cel mai scurt timp, în urma aprobării de către Comisia Europeană, beneficiind de exemplele de succes din actuala perioadă de finanțare.