INTALNIRE DE LUCRU PRIVIND IMPULSIONAREA DEPUNERII DE NOI PROIECTE REGIO IN REGIUNEA CENTRU

In vederea intensificarii procesului de depunere a proiectelor cu finantare nerambursabila prin programul REGIO, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a organizat, in data de 9 martie 2010, la Alba Iulia, o intalnire de lucru a factorilor de decizie de la nivel regional si local pentru diseminarea informatiilor privind implementarea Programului Operational Regional in Regiunea Centru. La acest eveniment au participat membrii CDR si CRESC Centru, reprezentanti ai autoritatilor publice locale si ai ONG relevante in implementarea programului REGIO in Regiunea Centru.

Intalnirea a fost condusa de catre presedintele CDR Centru, domnul Ion Dumitrel, impreuna cu vicepresedintele CDR, domnul Tamas Sandor, si domnul Simion Cretu, director general ADR Centru. Discutiile din cadrul evenimentului au vizat gradul de atragere a fondurilor nerambursabile in Regiunea Centru, rezultat din depunerea de proiecte pentru absorbtia celor peste 483 milioane euro alocate regiunii prin Programul Operational Regional. Acest grad al atragerii de fonduri rezulta din Situatia proiectelor depuse pe Axele Prioritare ale Programului Operational Regional realizat inclusiv pe baza corelarii proiectelor finantate si finantabile la nivelul Regiunii Centru din fonduri publice, in vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare regionala.

Cel mai important subiect din cadrul intalnirii s-a referit la analiza oportunitatilor de finantare ramase inca active in cadrul programului REGIO, in vederea impulsionarii depunerii de proiecte pe anumite domenii de interventie din cadrul axelor prioritare 3 si 4. Factorii de decizie de la nivel regional au discutat despre oportunitatile de valorificare a proiectelor cuprinse in portofoliul regional. Pentru putea finanta un numar cat mai mare de proiecte s-a adus in discutie problema realocarii fondurilor, de pe domeniile unde sunt mai putine cereri de finantare, catre acele domenii unde numarul cererilor de finantare si suma solicitata prin proiecte depasesc alocarea initiala prin program. In urma intalnirii, membrii CDR Centru au decis ca vor incerca sa valorifice cat mai multe din proiectele deja intocmite, la nivel regional. Urmeaza ca, in termen de maximum trei luni, din partea Regiunii Centru sa fie inaintata o propunere de realocare a fondurilor neconsumate de pe domeniul de interventie 4.2, catre domenii complementare, unde investitiile vor putea sprijini atat dezvoltarea regionala, cat si impulsionare afacerilor si crearea de locuri de munca.

„Suntem preocupati de atragerea in procent cat mai mare a fondurilor structurale alocate pentru investitii in infrastructura si dezvoltare regionala. In aceasta intalnire a membrilor CRESC si CDR Centru am dezbatut posibilitatile de dezvoltare regionala unitara, pe baza oportunitatilor de depunere a proiectelor de finantare nerambursabila prin REGIO, pe domeniile unde inca nu exista suficiente proiecte. Aproape toate domeniile majore de interventie sunt acoperite de proiecte, cu exceptia DMI 3.2, a DMI 4.1 si a DMI 4.2 unde mai sunt sume disponibile. Suma exacta care va fi realocata va fi stabilita dupa trecerea termenului convenit, in functie de numarul si valoarea proiectelor care vor fi depuse pe DMI 4.2, destinat reabilitarii siturilor industriale. Noi vom inainta catre Autoritatea de Management propuneri concrete, dar decizia de a se aloca fonduri suplimentare va fi luata numai dupa o analiza la nivelul Comitetului de Monitorizare a programului REGIO si cu acordul Comisiei Europene”, a declarat domnul Simion Cretu, director general ADR Centru.
Alba Iulia, 16.03.2010