Integrált közösségi központok létrehozására vonatkozó pályázat ismételt kiírása

A Regionális Operatív Program menedzsment hatósága (AMPOR) ismét meghirdeti a „POR /8/ 8.1 / B / 3/7 régiók” című pályázati felhívását a 8-as prioritási tengely Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése, 8.1-es beruházási prioritásra, Egészségügyi és szociális infrastruktúrába való beruházások, amelyek hozzájárulnak az országos, regionális és helyi szintű fejlődéshez, az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, a társadalmi inklúzió elősegítéséhez a szociális, kulturális és rekreációs szolgáltatásokhoz való hozzáférés révén, illetve az intézményi szolgáltatásokról a közösségek által nyújtott szociális szolgáltatásokra való átállással, ezen belül is a 8.1. specifikus célra, a Közösségi és másodlagos egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése, különösen a szegény és elszigetelt területeken -„B” művelet: Integrált közösségi központok.

A projektek benyújtása a MySMIS-en keresztül történik 2022. március 10. 12.00 órától – 2022. május 10. 12.00 óráig. A felhívás nem verseny jellegű, meghatározott benyújtási határideje van és azoknak a pályázóknak szól, akik szerepelnek az átlagon felüli és súlyosan marginalizálódott 139 közösséget tartalmazó listán (Pályázati útmutató 14. melléklete), és amelyek a soft típusú beavatkozások hatálya alá tartoznak az integrált közösségi szolgáltatások tekintetében. Jelen kiírásra a Központi Régiónak elkülönített összeg 2.239. 316,06 euró. Egy pályázat keretében a minimális lehívható összeg 10.000 euró, a maximális összeg pedig 100.000 euró.

Versiunea în limba română: http://www.adrcentru.ro/comunicare/relansarea-apelului-de-proiecte-pentru-centre-comunitare-integrate-2/