Investiții europene în domeniul social din Regiunea Centru

Programul Operațional Regional REGIO 2014-2020 – coordonat în Regiunea de Dezvoltare Centru de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru – asigură finanțarea multor proiecte dedicate creșterii calității vieții cetățenilor în domenii sensibile ale vieții sociale din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. Este vorba de peste 455 milioane euro, care reprezintă valoarea totală a 222 proiecte, prin care se modernizează 140 de grădinițe, școli, licee și universități; se reabilitează și dotează 47 unități medicale, la care se adaugă dezvoltarea serviciilor din 25 centre sociale și centre comunitare integrate.

 ”Prin trei axe prioritare ale acestui program, dar și prin două domenii punctuale din cadrul altor două axe, se atrag fonduri europene nerambursabile care ajung în cele mai dificile sectoare din viața social-economică. Ultimii doi ani ne-au arătat cât sunt de importante domeniile sănătății și educației în viața noastră de zi cu zi. În absența resurselor europene, investițiile publice în aceste domenii ar fi fost mult întârziate, sau niciodată realizate. Experiența noastră regională ne-a dovedit că aceste domenii au un foarte mare impact public. În perioada 2007-2013 am coordonat derularea a peste 100 proiecte în aceste domenii cu componentă socială, a căror valoare totală a fost de peste 80 milioane euro. Astfel, cumulat, începând din anul 2007 încoace, mai mult de 50.000 elevi și studenți, peste 200.000 cetățeni care suferă de diverse afecțiuni și mai mult de 10.000 oameni care au nevoie de sprijin social, sunt cei care beneficiază de rezultatele acestor proiecte coordonate de noi timp de peste 14 ani. Iar pentru viitor, vom asigura realizarea de noi investiții, atât prin Programul Operațional Regional CENTRU 2021-2027, pe care îl vom coordona direct de la nivel regional, cât și prin 3 componente ale PNRR, de a căror implementare a fost desemnați să ne ocupăm, tocmai datorită bunei cooperări cu actorii locali și regionali”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Practic, prin Axa prioritară 8 a POR 2014-2020, autoritățile administrației publice locale, furnizorii de servicii sociale de drept public sau privat, dar și Ministerul Sănătății (pentru componenta dedicată spitalelor de urgență) au obținut fonduri pentru investiții în infrastructurile sanitare și sociale. Aceste investiții contribuie la dezvoltarea sistemului medico-social la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate a populației, dar susțin și integrarea socială a categoriilor defavorizate. Astfel, se îmbunătățește accesul la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale. La nivelul Regiunii Centru, în cadrul acestei axe sunt contractate 60 proiecte, a căror valoare totală este de peste 125 milioane euro și prin care se modernizează 33 unități medicale și se dezvoltă 27 centre sociale de zi.

În directă legătură cu aceste investiții sunt și cele susținute de Axa Prioritară 9, prin care grupurile de acțiune locală (GAL), constituite din reprezentanți ai autorității publice locale, ai instituțiilor, ai mediului de afaceri local, ai societății civile, ai zonei urbane marginalizate selectate pentru intervenție au avut posibilitatea să finanțeze intervenții ce vizează nu doar un singur tip de proiect, ci un pachet de proiecte, variate ca obiective de investiții și ca scop, dar adresate unei zone urbane marginalizate, sau unor microcomunități defavorizate, din zonele urbane cu peste 20.000 locuitori. Sunt în derulare 11 astfel de proiecte finanțate în județele regiunii noastre, inițiative a căror valoare totală este de peste 15 milioane euro și prin care peste 6.000 mii de oameni vor beneficia de condiții mai bune de trai în comunitățile lor.

Nu în ultimul rând, este vorba despre Axa Prioritară 10, prin care unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile de învățământ superior de stat realizează investiții în infrastructura dedicată educației, formării, inclusiv a celei profesionale, pentru dobândirea de competențe si învățare pe tot parcursul vieții. Această axă a fost printre cele mai accesate de administrația publică locală și de mediul universitar, în total fiind depuse peste 130 cereri de finanțare, din care sunt contractate 109 proiecte, în valoare totală de peste 170 milioane euro. Acest lucru înseamnă că în maximum 2 ani, peste 25.000 elevi și studenți vor beneficia de condiții de studiu mult mai bune, în săli de curs moderne și cu dotări de ultimă generație.

La aceste linii de finanțare se pot adăuga și cele dedicate reabilitării termice a școlilor și spitalelor, finanțate prin Axa 3, dar și realizarea de grădinițe și modernizarea unităților de învățământ din municipiile reședință de județ, finanțate prin Axa 4. În total, pentru aceste domenii conexe, este vorba de 11 grădinițe, 41 școli și licee, precum și 15 unități medicale, unde vor fi folosite fonduri europene în sumă de peste 55 milioane euro.

Mai multe informații despre proiectele contractate pe Axele programului REGIO regăsiți pe pagina www.regio-adrcentru.ro, secțiunea ”Informații pentru solicitanți și beneficiari”, subsecțiunea ”Situații proiecte POR 2014-2020”.