Lansare cerere deschisa de proiecte – Domeniul 3.4 POR

Beneficiarii eligibili în cadrul domeniului major de interventie 3.4.– „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua”- pot depune cererile de finantare începand cu data de 29 februarie a.c.
[Detalii]