Lansare în consultare publică a Ghidului specific pentru “Eficiență energetică în clădiri rezidențiale”

ADR Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), publică în consultare Ghidul Solicitantului pentru Prioritatea de investiții 3  ”O regiune cu comunități prietenoase cu mediul” – Obiectiv specific 2.1 “Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră”, Acțiunea 3.1 “Eficiență energetică în clădiri rezidențiale”.

Consultarea publică se va derula pe o perioadă de 15 zile lucrătoare. Observațiile și propunerile pot fi formulate prin completarea documentului pus la dispoziție și transmiterea acestuia prin e-mail, la adresa helpdesk[at]adrcentru.ro, până la data de 04.09.2023.

Ghidul solicitantului poate fi consultat aici.

Toate observațiile, propunerile și comentariile vor fi analizate și luate în considerare în procesul de definitivare a ghidului specific și de lansare a apelului de proiecte.