Lansarea cererii deschise de proiecte pentru sprijinirea structurilor de afaceri si reabilitarea siturilor industriale, cu finantare din cadrul Programului Operational Regional

Vineri, 25 aprilie a.c., s-a lansat cererea deschisa de proiecte pentru Axa 4 a Regio – Programul Operational Regional, Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local, domeniile de interventie 4.1 – Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala si 4.2 – Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati.

In cadrul Axei 4, domeniul de interventie 4.1.- Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala, sunt eligibile proiectele care vizeaza crearea/ extinderea/ modernizarea structurilor de sprijinire a afacerilor.
Pot solicita finantare nerambursabila, in cadrul acestui domeniu de interventie, autoritati publice locale, camere de comert, asociatii care reprezinta mediul de afaceri si societati comerciale sau cooperative.

Alocarea financiara orientativa pentru perioada 2007-2013, pentru acest domeniu de interventie, este de 274,4 milioane euro, din care 233,25 milioane euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, restul fiind reprezentat de cofinantarea nationala.

Pentru domeniul de interventie 4.2., Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati, sunt eligibile proiecte care implica reintroducerea siturilor industriale in circuitul economic, prin depoluare, curatare si reabilitare, pentru a putea fi transformate in structuri de sprijinire a afacerilor.
Solicitantii eligibili pentru acest domeniu de interventie sunt autoritatile publice locale.
Alocarea financiara orientativa pentru perioada 2007-2013, pentru domeniul de interventie 4.2 – Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati- este de 235,4 milioane euro, din care 200,1 milioane euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, restul fiind reprezentat de cofinantarea nationala.

Pentru mai multe informatii, cei interesati pot consulta Ghidurile Solicitantului din cadrul sectiunii POR.