Misiune economică a firmelor din Regiunea Centru în Joensuu, Finlanda, pe tema bioenergiei

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru împreună cu Centrul pentru Dezvoltare Economică, Transport și Mediu din Finlanda au organizat o misiune economică pe tema bioenergiei, în Joensuu, Finlanda. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Enterprise Europe Network, cea mai mare rețea europeană de sprijin pentru afaceri și inovare.

Scopul misiunii economice a fost de a realiza contacte ale firmelor românești cu firme și organizații implicate în lanțul de producere a bioenergiei din Finlanda, de la exploatarea lemnului la obținerea și furnizarea energiei către consumatorii finali. Un număr de cinci organizații, reprezentând firme, universități și autorități locale din Regiunea Centru au participat la întâlniri cu șapte organizații din Joensuu, precum și cu un inventator local. Acesta din urmă este Konepaja M. Pappinen, producător de echipamente, prototipuri și componente pentru instalații de producerea energiei din biomasă, dar și pentru instalații de producere a peleților. Organizațiile finlandeze cu care s-au întâlnit românii sunt Universitatea de Est din Joensuu, Compania de Dezvoltare Economică și Parcul Științific din Joensuu precum și firmele Koneosapalvelu Oy, Kesla Oy și Pentinpaja Oy, producătoare de echipamente și utilaje pentru exploatarea, transportul și prelucrarea lemnului ca sursă de energie etc.

„Sprijinirea și asistarea firmelor din Regiunea Centru în căutarea de parteneri de afaceri, organizarea de misiuni economice și evenimente de brokerage pe domenii de interes pentru dezvoltarea economică a regiunii dar și oferirea de informații specializate privind programele de finanțare sau politicile Europene care vizează dezvoltarea mediului de afaceri sunt activități pe care ADR CENTRU le realizează sub egida Enterprise Europe Network din anul 2008.
În legătură cu tematica acestei misiuni economice, este important că ne-a facilitat documentarea despre producerea energiei din surse alternative. După cum se știe, biomasa lemnoasă este o sursă de energie importantă pentru locuitorii din Regiunea Centru, dar și pentru instituții publice, organizații locale și firme. În localitățile din mediul rural și urban care nu dispun de rețea de alimentare cu gaze naturale, dar nu numai, implementarea unor sisteme de încălzire pe bază de biomasă lemnoasă, în sistem centralizat, ar putea reprezenta o alternativă viabilă la sursele clasice. Implementarea unor astfel de investiții ar avea mai multe beneficii pentru economia locală. În primul rând utilizarea unei resurse locale, crearea de locuri de muncă în regiune și, nu în ultimul rând, protecția mediului, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Finlanda este un model în acest sens și în special Regiunea Nord Karelia pe care delegația noastră a vizitat-o”
, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR CENTRU.

Pentru informații suplimentare privind serviciile de sprijin de care puteți beneficia prin intermediul rețelei Enterprise Europe Network, reprezentată în Regiunea Centru de consorțiul BISNet Transylvania, puteți contacta experţii ADR Centru la tel: 0358 401 276, int. 462, e-mail: office@adrcentru.ro sau direct la sediul ADR Centru, Alba Iulia, Str. Decebal, nr. 12. Website: www.bisnet-transylvania.ro și www.adrcentru.ro