Modificare apel de proiecte destinat ambulatoriilor și UPU – proiecte nefinalizate

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a publicat versiunea finală a Ghidului specific aferent apelurilor de proiecte POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate, POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/ITI – Nefinalizate, POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate și POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/ITI – Nefinalizate, din cadrul Axei Prioritare 8 „Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de Investiții 8.1, Operațiunile A – Ambulatorii și 8.2B – UPU a 2014-2020, a Programului Operațional Regional 2014-2020.
Cererile de finanțare pot fi depuse în perioada 09.07.2018, ora 16.00 – 07.09.2018, ora 19.00, prin intermediul aplicației electronice MySMIS.
Modificările se regăsesc în documentul intitulat Sinteza modificărilor.