Nota catre solicitantii de finantare in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 care se încadreaza in categoria polilor de crestere sau a polilor de dezvoltare urbana