OBLIGATIVITATEA PUBLICARII DE ANUNTURI PENTRU BENEFICIARII DE FONDURI NERAMBURSABILE PRIN REGIO

Tinand cont de instructiunea transmisa recent de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru anunta firmele din Regiunea Centru ca, incepand cu data de 25 iunie 2009, toti operatorii economici beneficiari de fonduri nerambursabile, alocate prin Domeniile Majore de Interventie 3.2, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2 si 5.3 ale Programului Operational Regional, trebuie sa publice un anunt intr-un cotidian local, regional sau national in limba romana, in vederea atribuirii contractelor de lucrari.

Operatori economici care au primit finantare in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Domeniile Majore de Interventie 3.2, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2 si 5.3, care nu au calitate de autoritate contractanta, in sensul Art. 8 din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt obligati sa respecte OUG 34/2006 doar daca se incadreaza in situatiile stipulate la Art. 9 din ordonanta amintita. Pentru restul situatiilor, vor fi respectate „Instructiunile privind atribuirea contractelor de lucrari, de furnizare si de servicii aplicabile in cazul operatorilor economici care au primit finantare in cadrul domeniilor majore de interventie 3.2, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2 si 5.3 ale Programului Operational Regional 2007-2013”, respectiv anexa 6 a contractelor de finantare. Obligatiile prevazute de aceasta instructiune pot fi vizualizate pe site-ul ADR Centru, www.adrcentru.ro, sectiunea Regio 2007-2013, Informatii pentru solicitanti, sau la urmatorul link: http://www.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=PORInfoSolicitanti&eID=509.

„Instructiunile reprezinta, de fapt, clarificari sau noi interpretari, transmise de catre Autoritatea de Management a Programului Operational Regional. Acestea sunt rezultatul unor solicitari de clarificare ale organismelor intermediare, ce sunt necesare pentru a evita interpretarea diferita a prevederilor legislative sau contractuale. Cheltuirea fondurilor nerambursabile este conditionata de respectarea legislatiei in domeniul achizitiilor publice, in mod unitar, indiferent de tipul de beneficiar, din domeniul public sau privat”,
a declarat domnul Simion Cretu, director general ADR Centru.

Prevederile noii instructiuni transmisa de catre MDRL, se aplica in cazul atribuirii contractelor de lucrari, de furnizare si de servicii de catre operatorii economici din Regiunea Centru. Conform acestei instructiuni, beneficiarii de fonduri nerambursabile alocate prin Programul Operational Regional, prin domeniile majore de interventie 3.2, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2 si 5.3, au obligatia de a transmite spre publicare, in cazul contractelor de lucrari, de furnizare si de servicii, un anunt de participare la procedura de achizitie specifica, intr-un cotidian local, regional sau national.
Anuntul de participare publicat in ziar, va trebui sa fie avizat in prealabil de catre ADR Centru, pentru a fi demonstrat faptul ca sunt respectate regulile de identitate vizuala ale Programului Operational Regional. Respectarea identitatii vizuale este impusa de catre Uniunea Euopeana si are rolul de a informa cetatenii si toti cei interesati ca dezvoltarea, modernizarea respectivei unitati a fost realizata prin fonduri nerambursabile alocate pentru dezvoltare de catre Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei.