Manualul Beneficiarului pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domeniile de Specializare Inteligentă din Regiunea Centru

ADR Centru a publicat Manualul Beneficiarului pentru pregătirea portofoliului de proiecte pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul Specializării Inteligente, din Regiunea Centru. Acest Manual al Beneficiarului reprezintă un material de informare tehnică a beneficiarilor de sprijin financiar pentru susținerea actorilor regionali în pregătirea de proiecte strategice în domeniul Specializării Inteligente în vederea finanțării acestora […]

Reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi/sau corecţiilor financiare

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a emis Ordinul nr. 1538/02.08.2022 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2022 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi/sau corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor […]

Aprobarea metodologiei privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor POR 2014-2020 finanțate din fonduri nerambursabile

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a emis Ordinul nr. 1586/10.08.2022 pentru aprobarea metodologiei privind ajustarea preturilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG 64/2022 și pentru modificarea Anexei ”Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020” – aprobată prin Ordinul ministrului […]

Investiții REGIO de peste 25 milioane euro pentru regenerarea comunităților defavorizate din orașele Regiunii CENTRU

ADR Centru continuă contractarea proiectelor Regio și alocarea de fonduri pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială în comunitățile din Regiunea Centru. Două noi contracte s-au semnata în cursul lunii iulie, numărul total de proiecte în implementare ajungând la 13, cu o valoare totală de peste 121 milioane lei, […]

Țara noastră va beneficia de peste 31,5 miliarde euro pentru dezvoltare în perioada 2021-2027

A fost aprobat Acordul de Parteneriat dintre Comisia Europeană și România! România va primi în total 31,5 miliarde euro din partea politicii de coeziune în perioada 2021-2027, în cadrul Acordului său de Parteneriat cu Comisia Europeană, pentru promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale a regiunilor sale, precum și a tranziției sale verzi și digitale, se arată […]

A 2021-2027-es időszakban hazánk 31,5 milliárd eurót fordíthat fejlesztésre

Románia összesen 31,5 milliárd eurót fordíthat kohéziós politikára a 2021-2027-es időszakban az Európai Bizottsággal között partnerségi megállapodása révén, régióinak gazdasági, szociális és területi kohéziójára, továbbá zöld és digitális áttérésére – ez áll az EB honlapján legutóbb megjelent tájékoztatásban. Ezek az európai alapok a versenyképes, innovatív és exportorientált román gazdaság fejlődését is támogatják. A Romániával kötött […]

Vizită de lucru în Regiunea Centru a reprezentanților administrației locale din Republica Moldova

În cadrul parteneriatului demarat de ADR Centru din România acum 9 ani Regiunea Centru a fost gazda unei delegații din Republica  Moldova care, în perioada 19-22 iulie 2022, s-a întâlnit și a discutat cu reprezentanții municipiilor și comunelor din regiune, ce au implementat cu succes proiecte cu fonduri europene. Timp de patru zile, delegația moldoveană […]

A Moldovai Köztársaság helyi közigazgatása képviselőinek küldöttsége munkalátogatást tett a Központi Régióban

A Központi Régió vendégül látta 2022. július 19-22. között a Moldovai Köztársaság egy küldöttségét, amely   találkozott és egyeztetett a régió azon megyei jogú városainak és községeinek képviselőivel, akik sikeresen valósítottak meg uniós alapokból támogatott projekteket. Négy nap alatt a moldovai küldöttség meglátogatta Brassót, Gyulafehérvárat, Balázsfalvát, Nagyszebent, illetve Maroscsüged községet. A hivatalos küldöttség tagjai a Fejlesztési […]

Consorțiul Regional de Inovare al Regiunii Centru s-a reunit în prima ședință de lucru a acestui an

Peste 30 de persoane au participat la sfârșitul săptămânii trecute la întâlnirea în format hibrid a membrilor Consorțiului Regional de Inovare (CRI) al Regiunii Centru. Convocarea a fost făcută de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de organizație coordonatoare a  CRI Centru, iar tema întâlnirii a cuprins prezentarea și dezbaterea a două Rapoarte de […]

A Központi Régió Regionális Innovációs Konzorciuma megtartotta az év első munkamegbeszélését

A múlt hét végén harmincnál több tag vett részt a Központi Régió Regionális Innovációs Konzorciumának hibrid formában tartott megbeszélésén. Az esemény résztvevőit a konzorcium irányító szervezeteként a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség hívta össze, a találkozó témái között pedig a tevékenységi terület két jelentésének bemutatása és megvitatása volt, valamint a kutatás, fejlesztés és innováció támogatásának lehetőségei […]