Pregătirea activității la nivel regional în al doilea semestru din anul 2019 și a viitoarei perioade de programare 2021-2027

Reuniune de lucru a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru la Sovata-Mureș

În data de 25 iunie 2019, începând cu ora 11, la Hotel Aluniș din Sovata va avea loc ședința trimestrială a forului decizional al Regiunii Centru. Consiliul pentru Dezvoltare Regională (CDR) Centru este compus din președinții celor șase consilii județene, alături de primarii municipiilor reședință de județ și edilii nominalizați să reprezinte orașele și comunele pentru fiecare județ din regiune. Membrii Consiliului vor discuta despre stadiul implementării proiectelor finanțate din fonduri europene la nivel regional, în corelare cu perspectivele de dezvoltare economică regională și vor analiza punctual mai multe inițiative ale ADR Centru, inclusiv cadrul partenerial și calendarul de activități privind pregătirea Regiunii Centru pentru perioada de programare 2021-2027.

Ordinea de zi a ședinței de marți – ce va avea loc în Sala de Conferințe de la parterul Centrului de Welness și Conferințe din complexul Aluniș Sovata – cuprinde ca principale puncte o informare privind stadiul implementării Programului Operațional Regional 2014-2020 la nivelul Regiunii Centru, precum și cinci proiecte de hotărâre, dar și patru informări, referitoare la activitatea ADR Centru în diferite proiecte europene. Pe baza informării referitoare la POR 2014-2020, participanții vor dezbate strategiile și direcțiile de acțiune pentru îmbunătățirea procesului de absorbție a fondurilor europene, analizând problemele identificate și vor face noi proiecții de viitor, cu atât mai mult cu cât este deosebit de importantă pregătirea Regiunii Centru pentru viitoarea perioadă de programare. Acest aspect reprezintă și obiectul unui proiect de hotărâre care propune ”aprobarea cadrului partenerial și al calendarului de activități privind pregătirea Regiunii Centru pentru perioada de programare 2021-2027”.

Unul dintre proiectele de hotărâre supuse atenției participanților la ședința de marți a CDR Centru vizează alegerea președintelui și vicepreședintelui Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru. În ultimii doi ani, CDR Centru a fost condus de președinții Consiliilor Județene Covasna și Alba, iar de această dată este posibilă preluarea acestei activități, pe principiul rotației convenit în cadrul acestui for, de către președinții județelor Brașov și Harghita.

Două importante proiecte de hotărâre vor fi analizate de membrii CDR Centru, referitoare la dezvoltarea priorităților strategice ale regiunii, respectiv pentru aprobarea ”Raportului strategic intermediar de monitorizare al Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru 2014 – 2020” și pentru aprobarea ”Planului de acțiune pentru îmbunătățirea guvernanței Strategiei de Specializare Inteligentă (RIS3), ca instrument politic vizat prin proiectul Beyond EDP – Îmbunătățirea eficacității RIS3 prin managementul procesului de descoperire antreprenorială – EDP”.

Ținând cont de rolul pe care ADR Centru îl are la nivel regional, din prisma coordonării procesului de dezvoltare, membrilor CDR Centru le vor fi prezentate, pe de o parte, trei proiecte de hotărâre pentru aprobarea participării ADR Centru ca partener în cadrul a trei proiecte cu finanțare europeană și trei informări distincte, referitoare la demersurile derulate de Agenție în cadrul altor trei proiecte finanțate direct de Comisia Europeană. Astfel, membrii CDR Centru vor urma să se pronunțe asupra deciziilor privind implicarea Regiunii Centru și co-finanțarea aferentă bugetului propriu în proiectul ”VOLUME-UP”, depus pentru finanțare în cadrul programului ERASMUS+, în proiectul ”RAMSAT – Revitalizarea zonelor periferice și montane prin dezvoltarea turismului durabil alternativ” și în proiectul ”E-MOB – Acțiuni integrate pentru creșterea e-Mobilităţii în Regiunile din Europa”, ultimele două fiind depuse în cadrul Programului Interreg Europe, apelul IV.

Nu în ultimul rând, membrii CDR Centru vor analiza activitățile prevăzute în proiectul ”COLOR CIRCLE – Conectarea şi înzestrarea administrației locale cu capacități de cercetare pentru a valorifica întregul potential al economiei circulare”, dar și participarea ADR Centru ca partener în trei expresii de interes depuse în vederea aprobării, în cadrul ultimului apel de proiecte al Programului Transnațional Dunărea.

Ședința se va încheia cu discuții privind procesul de dezvoltare regională, prin colaborarea dintre ADR Centru și partenerii săi instituționali în a doua jumătate a acestui an, precum și cu o informare referitoare la organizarea unor evenimente ”pentru și cu cetățeni, prin care se ilustrează și discută proiectele europene derulate la nivel județean și beneficiile aduse publicului larg, în baza unui proiect finanțat prin Politica Europeană de Coeziune. De asemenea, ținând cont de precedentele prezentările susținute în cadrul ședinței CDR Centru din februarie, de la Brașov, membrii forului decizional vor discuta despre oportunitatea de a promova regiunea în Germania. Această promovare internațională va viza destinaţia de investiţii, dar și proiectele majore ale autorităţilor publice locale şi judeţene, în cadrul Târgului Expo Real, organizat la Munchen în perioada 7 – 9 Octombrie, cu sprijinul Camerei de Comerţ Româno – Germane, care coordonează standul României la acest eveniment.

Materialele pentru această ședință se regăsesc pe pagina www.adrcentru.ro, secțiunea ”Despre noi”.

Documente

[download id="12189"]