Prelungirea termenului de depunere a proiectelor pentru dezvoltarea infrastructurii de să-nătate şi socială destinată copiilor

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a publicat în data de 26.01.2021 Ghidul specific consolidat pentru apelul de proiecte P.O.R.2020/8/8.1/8.3/C, Grup vulnerabil: copii, din cadrul Axei prioritare 8-Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de Investiții 8.1-Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, […]

Vezi articol integral pe : Prelungirea termenului de depunere a proiectelor pentru dezvoltarea infrastructurii de să-nătate şi socială destinată copiilor