Proiectele Regio reprezintă soluția dezvoltării regionale

Programul Operațional Regional (REGIO) 2014-2020, adoptat de Comisia Europeană (CE) pe data de 23 iunie 2015, este succesorul Programului Operațional Regional 2007-2013 și unul dintre programele prin care România poate accesa, în perioada 2014-2020, fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR). Acest program are ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Rezultatele programului REGIO, derulat de Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Centru în precedenta perioadă de programare, în decurs de peste opt ani, până la lansarea din 2015 a programului 2014-2020, au asigurat un grad de absorbție de peste 82,5% din cele 408 milioane euro alocate de Uniunea Europeană pentru investiții în regiune. Cetățenii pot vedea direct impactul proiectelor de dezvoltare locală și regională, realizate cu finanțare europeană, de care beneficiem cu toții, indiferent dacă este vorba de lucrări de îmbunătățire a drumurilor județene, a infrastructurii școlare, a structurilor sociale, de sănătate sau turistice. Toate aceste realizări sunt complementare și integrate deja în peisajul cotidian, de la proiectele de dezvoltare a orașelor, până la investițiile locale ale mediului de afaceri, coordonate de ADR Centru. Toate aceste proiecte depășesc ca număr cifra de 1300 și au o valoare totală de peste 1,1 miliarde euro, fiind finanțate în principal pe Programul Operațional Regional 2007-2013, dar și pe programul complementar de competitivitate economică.

Continuator al precedentului Program Operațional Regional, programul REGIO 2014-2020 (având și acronimul POR) a suferit mai multe modificări de la adoptarea sa în iunie 2015 și până în momentul de față. Ultima și cea mai importantă a fost cea de la finalul anului 2017, modificare prin intermediul căreia, pe lângă realizarea de realocări între diferitele Axe și Priorități de Investiții ale Programului s-a inclus o nouă axă prioritară – Axa Prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii. De asemenea, în cursul anului 2017, POR 2014-2020 a primit o alocare de 160 milioane euro de la Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Pentru dezvoltarea Regiunii Centru, în următorii ani continuă munca privind absorbția unei sume de circa 800 milioane euro, ce reprezintă fondurile alocate pentru a fi investite în proiecte de reabilitare termică și eficiență energetică, proiecte de finanțare a firmelor private, de dezvoltare a infrastructurii rutiere, de regenerare și dezvoltare a obiectivelor istorice și a stațiunilor turistice, dar și proiecte ce vizează dezvoltarea durabilă a orașelor, de modernizare a infrastructurii sanitare și sociale, proiecte pentru susținerea dezvoltării comunităților marginalizate și a infrastructurii educaționale.
Concret, în cadrul ședinței Comitetului de Monitorizare al POR, desfășurată în data de 24 mai 2018, s-a propus o nouă modificare asupra programului, prin crearea a 2 Axe Prioritare noi: Axa Prioritară 14 „Crearea infrastructurii spitalelor regionale de urgență” și Axa Prioritară 15 „Inițiativa pentru IMM-uri”. Prin urmare, Programul are în momentul de față 15 Axe Prioritare, care au în total o alocare estimată de 8,39 miliarde euro, din care 6,86 miliarde euro reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR). Alocarea aferentă Regiunii Centru din cadrul programului REGIO 2014-2020 este de 667,81 milioane euro din FEDR, la care se adaugă cofinanțarea națională, rezultând un buget total de 797,02 milioane euro.

• Peste o jumătate de miliard de euro reprezintă suma investițiilor prevăzute prin POR 2014-2020 în Regiunea Centru prin contractele semnate până în acest moment

ADR Centru, care are calitatea de Organism Intermediar abilitat să coordoneze și să gestioneze proiectele depuse pentru dezvoltare în Regiunea de Dezvoltare Centru, formată din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, a derulat o serie de activități pentru implementarea programului REGIO 2014-2020, constând în informarea potențialilor solicitanți de fonduri privind oportunitățile și resursele disponibile, lansarea regională a priorităților de investiții pe care se pot depune proiecte, evaluarea și selecția cererilor de finanțare depuse, precum și contractarea proiectelor care au îndeplinit toate cerințele procedurale.

Până la această dată, în cadrul POR 2014-2020 s-au lansat la nivel regional 35 de apeluri de proiecte (care includ patru apeluri ajunse în sesiunea a doua de cereri de proiecte, un apel pentru scrisori de intenție, un apel pentru documente strategice și un apel proiecte nefinalizate) pe 11 dintre Axele Prioritare ale programului. Dintre acestea, 19 apeluri de proiecte sunt închise – ținând cont că pentru patru din acestea a fost deschisă sesiunea a II-a; iar 16 apeluri de proiecte încă sunt deschise. Practic, la data de 30.06.2018, situația proiectelor depuse în cadrul Programului Operațional Regional (REGIO) 2014-2020, la nivelul Regiunii Centru cuprinde 1.081 proiecte depuse, cu o valoare totală de peste 1,5 miliarde euro, prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile în valoare de circa 1,44 miliarde euro. Dintre aceste proiecte 394 sunt contractate, cu o valoare a sumei solicitate de peste 420 milioane euro, respectiv mai mult de jumătate din suma alocată la nivel regional. La această valoare se adaugă cheltuielile eligibile și neeligibile ale beneficiarilor, ridicând valoarea totală a investițiilor realizate în cadrul Programului REGIO în Regiunea Centru la circa 500 milioane euro.

Contractele semnate până la jumătatea acestui an asigură dezvoltarea a 247 microîntreprinderi, prin Prioritatea de Investiții 2.1A, susținerea a 85 de firme medii cu sume de până la un milion de euro, prin Prioritatea de Investiții 2.2, dar și reabilitarea a mai mult de 360 km de drumuri județene, prin cele zece contracte pe Prioritatea de Investiții 6.1. De asemenea, în acest moment se știe că se va derula un contract pe prioritatea care vizează eficiența energetică a clădirilor rezidențiale, pe lângă cele 14 proiecte destinate creșterii eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile la mai multe clădiri publice, din domeniul medical, social și educațional. În ceea ce înseamnă valorificarea resurselor, a patrimoniului și a oportunităților locale, în Regiunea Centru sunt semnate 32 contracte pe Prioritatea de Investiții destinată revitalizării patrimoniului cultural, trei contracte pentru Prioritatea de Investiții care urmărește modernizarea infrastructurii de turism și încă două contracte pe Prioritatea de Investiții privind regenerarea urbană.

De-a lungul timpului, activitatea ADR Centru a vizat un cât mai eficient transfer de bune practici, din perioada precedentă, colaborarea cu actorii relevanți și cu reprezentanții administrației publice locale pentru pregătirea atentă a cererilor de finanțare în conformitate cu reglementările Programului Operațional Regional 2014-2020, dar și activități de simplificare, unde a fost posibil, a procedurilor de lucru. Principalele rezultate ale acestei activități tehnice au constat în colaborarea cu Autoritatea de Management a POR (AMPOR) 2014-2020 la adoptarea mai multor măsuri pentru creșterea absorbției fondurilor alocate prin POR 2014-2020. Este vorba despre prelungirea termenului pentru depunerea documentelor privind înscrierea definitivă a dreptului de proprietate publică la un an de zile de la intrarea în vigoare a contractului de finanțare pentru toate apelurile de proiecte dedicate exclusiv beneficiarilor publici, supracontractarea până la un grad de 150% a proiectelor aferente dezvoltării urbane durabile, avându-se în vedere posibilitatea ca în anul 2018 să fie finanțate proiectele acelor municipii care au înregistrat cheltuieli, precum și scurtarea perioadei de contractare a unui proiect, prin verificarea pe bază de eșantion lunar a documentațiilor de contractare la nivelul AMPOR, cu preponderență pentru apelurile competitive destinate mediului de afaceri.

Toate informațiile privind Programul Operațional Regional 2014-2020, inclusiv stadiul depunerii de cereri de finanțare și lista proiectelor contractate în Regiunea Centru, se regăsesc pe pagina de internet www.regio-adrcentru.ro, coordonată de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru.