S-a prelungit termenul de depunere a cererilor de finanțare în cadrul apelului de proiecte aferent învățământului universitar

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a modificat Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de ac-cesare a fondurilor pentru apelul de proiecte aferent Programului Operațional Regional, Axa prioritară 10 – Îmbunătăți-rea infrastructurii educaționale, Obiectivul Specific 10.3 – Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive. Principalele modificări sunt:
• Prelungirea termenului de depunere a cererilor de finanțare până la 24 iulie 2018, ora 12:00.
• Completarea Grilei de evaluare tehnică și financiară cu exemple de calcul a punctajului.