Sedință de lucru a consorțiului de inovare al Regiunii Centru la Alba Iulia