Seminar oportunități de finanțare proiecte pentru cetățeni

Vă susținem pentru pregătirea cererilor de finanțare nerambursabile ce pot fi depuse pentru punerea în practică a unor proiecte pentru cetățeni! ADR Centru, prin Centrul de Informare Eu-rope Direct Regiunea Centru, alături de Ministerul Culturii și Identității Naționale, Punctul Europa pentru cetățeni din cadrul Unității de Management a Proiectului, organizează în Alba Iulia o sesiune de informare și de scriere de proiecte pentru finanțare nerambursabilă în domeniul cetățeniei active și înfrățirilor între localități.
Sesiunea va avea loc în 10 octombrie 2017 la sediul ADR Centru, str. Decebal, nr. 12, Alba Iulia, începând cu ora 10.00. Pe parcursul sesiunii de informare vor fi oferite informații generale despre Programul Europa pentru cetățeni 2014 – 2020, explicații despre procedura de înregistrare în Portalul Participantului și instrucțiuni/sfaturi despre crearea și completarea formularului electronic de aplicație. Pentru o discuție cât mai constructivă și aplicată, sunt invitați să parti-cipe și reprezentanții a două autorități locale care deja sunt beneficiari de finanțare prin Pro-gramul Europa pentru cetățeni.
În perspectiva viitoarelor apeluri de proiecte este importantă pregătirea din timp a cererilor de finanțare. Participând la acest seminar veți obține informații foarte utile în scrierea de proiecte pentru obținerea de finanțare nerambursabilă, dar și date de contact pentru dezvoltarea unui parteneriat, dacă doriți să puneți în practică proiecte pentru cetățeni. Aplicanții eligibili sunt: autoritățile publice locale/regionale sau ONG-urile, inclusiv organizații ale societății civile, aso-ciații ale supraviețuitorilor, organizații culturale, de tineret, de educație și de cercetare, asoci-ații ale orașelor înfrățite.
Vă reamintim că prin Programul Europa pentru cetățeni se finanțează proiecte legate de:
– Memorie istorică europeană
– Implicare democratică și participare civică, cu măsurile
2.1 Înfrățire între localități
2.2 Rețele de orașe
2.3 Proiecte ale societății civile.
Deoarece este un număr limitat de 30 – 35 de locuri, vă rugăm să vă înscrieți on-line folosind următorul formular: http://bit.ly/2yvbKjC. Pentru alte informații sau eventuale nelămuriri, pu-teți să ne contactați la tel: 0258/818616, int. 122, 123, sau e-mail: europedirect@adrcentru.ro, persoană de contact dna Mirela Groza.

Cetățenii din Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureş și Sibiu prin intermediul Centrului Europe Direct, sunt informaţi asupra oportunităților de finanțare, a drepturilor pe care le au dacă vor să muncească, să călătorească sau să studieze în alte state membre și asupra activităților instituțiilor Uniunii Europene. Reprezentanții Centrului pot fi contactaţi la tel 0358/403121, la e-mail la europedirect@adrcentru.ro, sau direct la sediul din Alba Iulia, str. Decebal, nr. 12.