Sesiuni de informare privind lansarea apelurilor de proiecte pentru 3 priorități de investiții din cadrul POR 2014-2020