Training aplicații Erasmus+ pentru ”educație școlară”

Invităm cadrele didactice să participe la un training de 2 zile pe parcursul căruia vori învăța de la specialiștii naționali ce derulează programul Erasmus+, cum se poate scrie o aplicație de proiect pentru componenta ”Educație școlară”.

Organizatorii: Europe Direct Regiunea Centru, alături de structura gazdă – Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru –  și cu sprijinul Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.

Înscrieri participare prin completare: https://forms.gle/Psimy8HxAiyNJdCo8. TERMEN COMPLETARE  – 16 IUNIE 2023!

Cine poate participa: directorii de școli, cadrele didactice și personalul din școli.

Tematică: scriere aplicații Erasmus +, componenta ”Educație școlară” https://www.erasmusplus.ro/educatie-scolara

Unde: în unul din județele Regiunii Centru (Alba,  Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu)

Traineri: specialiști ANPCDEFP. Se asigură cazare (regim de 3*), masă.

“Erasmus nu este un an în viața ta, ci viața ta într-un an” 

Erasmus+ este mult mai mult decât un program educațional – este un program de schimb cultural. Această ”aventură emoțională” sprijină participanții să învețe mult mai mult decât ceea ce se învață la clasă.

Veți învăța multe despre ceilalți, dar și despre voi înșivă. 

Obiectivul Erasmus + este de a  sprijini dezvoltarea educațională, personală și profesională a persoanelor care își desfășoară activitatea în domeniul educației, formării, tineretului și sportului, atât în Europa, cât și în afara ei, contribuind astfel la o creștere economică durabilă, la crearea de locuri de muncă de calitate, la coeziunea socială, la stimularea inovării și la consolidarea identității europene și a cetățeniei active. Programul reprezintă un instrument esențial pentru crearea unui spațiu european al educației și pentru sprijinirea implementării cooperării strategice europene în domeniul educației și formării, cu agendele sale sectoriale aferente. De asemenea, programul este esențial pentru promovarea cooperării în domeniul politicii de tineret din cadrul Strategiei UE pentru tineret 2019-2027, precum și pentru dezvoltarea dimensiunii europene în sport.

Prin acest program se sprijină prioritățile și activitățile definite în contextul Spațiului european al educației, în Planul de acțiune pentru educația digitală și în Agenda pentru competențe în Europa. În același timp, programul sprijină Pilonul european al drepturilor sociale, pune în aplicare Strategia UE pentru tineret 2019-2027 și dezvoltă dimensiunea europeană în domeniul sportului.

Bugetul Erasmus este estimat la 26,2 miliarde EUR. Această sumă reprezintă aproape dublul finanțării de care a beneficiat programul anterior (2014-2020). Programul pentru perioada 2021-2027 pune un accent puternic pe incluziunea socială, pe tranziția verde și pe cea digitală și pe promovarea participării tinerilor la viața democratică.

Vă așteptăm cu drag și vă urăm mult succes!