Prelungire termen depunere proiecte pentru investiții de transfer tehnologic – 15/03/2021

Termenul de depunere al proiectelor pe apelul dedicat investițiilor de transfer tehnologic a fost prelungit cu o lună.

În data de 15 februarie 2021 s-a emis Ordinul de modificare a „Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2020/1/1.1C/2, Axa prioritară 1, prioritatea de investiții 1.1.,Operațiunea 1.1 C- IMM sau IMM în parteneriat cu ITT pentru investiții de transfer tehnologic, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020”.  Conform Ordinului ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr 4149/ 23.11.2020, cererile de finanțare por fi depuse în cadrul apelului respective până în data 15.03.2021, ora 12.00. Celelalte prevederi ale Ghidului rămân neschimbate.

Detalii Ordin MDLPA 148