Újdonságok a 2014-2020-as POR projektjei megvalósításának javítására és a 2021-2027-es Regionális Operatív Program jelenlegi stádiuma

A Központi Régió döntéshozó testülete, a Központi Régió Fejlesztési Tanácsa nemrég plenáris ülést tartott a Maros megyei Haller kastélyban. A Központi Régió helyi közigazgatási képviselőinek tartott munkaértekezletet a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség szervezete, napirendjén pedig a 2014-2020-as Regionális Operatív Program keretéből finanszírozott projektekről való legfrissebb tudnivalók, valamint a következő regionális támogatási keret előkészítésének jelenlegi helyzete állt. Az esemény 40-nál több résztvevője azokat a tevékenységeket vitatta meg, amelyek hátra vannak 2023 decemberéig, ez lévén a 2014-2020-as POR megvalósítási határideje. Ugyanakkor, a helyi közigazagatás képviselői azokról az újdonságokról is értesültek, amelyek a következő POR végső változatába bekerültek, illetve azokról a támogatási forrásokról, amelyek rendelkezésükre állnak majd a 2021-2027-es időszakban. Ilyen kontextusban vitatták meg a regionális fejlődés folyamatát érintő fontos témák sorát.

A munkatalálkozón a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség szakértői bemutatták a 2014-2020-as REGIO Program megvalósításának jelenlegi helyzetét a Központi Régióban és azokat az újdonságokat azokkal a támogatási alapokkal kapcsolatban, amelyeket a 2021-2027-es időszakban az ügynökség menedzsment hatóságként kezel majd, továbbá bemutatták a honlap új, országos helyreállítási tervre vonatkozó részét.

Jelen pillanatig a 2014-2020-as REGIO Program keretében, a Központi Régióban 69 pályázatot írtak ki és 2.320 projektet nyújtottak be 2016-tól mostanáig, ezek összértéke pedig 2,82 milliárd euró. A benyújtott projektek közül 1112 támogatási szerződés formáját öltötte, a lehívott összeg pedig 1,41 milliárd euró, amely által a Központi Régióban a szerződéskötés aránya elérte a 184%-ot. Az ügynökség szakértőinek becslései szerint a szerződéskötés folyamata eléri a közel 1.200 aláírt szerződés számát, amelyben a vissza nem térítendő támogatás összértéke eléri a több mint 1.45 milliárd eurós összeget, ami 189%-os szerződéskötési arányt jelent.

Az említett előadást rövid tájékoztató egészítette ki a 2014-2020 közötti időszakban a Központi Régióban lehívott európai források mennyiségéről. A menedzsment hatóságos által közzé tett, az eddigi operatív programokra vonatkozó legfrissebb adatok szerint a Központi Régió szintjén 2022. április 30-áig összesen 6859 projektre kötöttek szerződést, ami több mint 41,5 milliárd eurós értéket jelöl.

Annak következtében, hogy 2022. április 14-én az Európai Bizottságnak elküldték a 2021-2027-es partnerségi megállapodás utolsó változatát, a Központi Regionális Fejlesztési Tanács tagjai elé terjesztették a Romániában jövőbeni megvalósuló európai alapok javasolt szerkezetét. A 2021-2027-es Központi POR Regio forrásaihoz való hozzáférés lépéseivel kapcsolatban a jelenlévőket tájékoztatták a következő pénzügyi tervezés időszakára vonatkozó pénzügyi együttműködési megállapodás tartalmáról is, amelyet 2022.05.02-án írt alá a Pénzügyminisztérium (a Hitelesítési és Kifizetési Hatóságon keresztül) és a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség.

A jövőbeli projektek előkészítésekor bemutatták a Központi Régió közlekedési infrastruktúra fejlesztéséről szóló tanulmányának eredményeit és a regionális összeköttetés javításának szükségletei is. Ez a tanulmány a regionális közlekedési infrastruktúra mélyreható elemzésének szükségességére ad olyan választ, amely lehetővé teszi az infrastruktúra bővítési és korszerűsítési szükségleteinek azonosítását és felmérését, valamint a beruházások objektív priorizálását a jövőben. Ilyen értelemben a tanulmány következtetései kiemelik a regionális megyei úthálózat további rehabilitációjának és korszerűsítésének fontosságát.

Versiunea în limba română: http://regio-adrcentru.ro/noutati-pentru-igional-2021-2027/