Un nou Ghid în consultare publică: Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţie 8.1 – grup vulnerabil „persoane vârstnice”