Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a avut o importantă întrevedere de lucru la sediul ADR Centru din Alba Iulia

Prezentarea PNRR și a proiectelor de dezvoltare locală și regională la ADR Centru,

În cadrul vizitei domnului Dan Vîlceanu, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene în județul Alba, a avut loc o întrevedere de lucru cu conducerea ADR Centru, pentru a discuta concret despre stadiul implementării proiectelor de dezvoltare finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională, precum și despre pregătirea instituției pentru implementarea PNRR. La discuții au participat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru, prefectul Nicolae Albu, președintele CJ Alba – Ion Dumitrel,  vicepreședintele CJ Alba Marius Hațegan, precum și membrii Comitetului director al ADR Centru: Maria Ivan, director Direcția Coordonare; Adriana Mureșan, șef AM 2021-2027; Dan Popa, director Direcția OI POR 2014-2020 și Ovidia Caba, director Departament Politici regionale. Principalele teme abordate au constat în stabilirea procedurii de implementare a atribuțiilor alocate ADR Centru prin PNRR, consolidarea procesului de dezvoltare regională și absorbția eficientă a fondurilor europene.

Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă este structurat pe cei şase piloni prevăzuţi de Regulamentul specific Mecanismului European, fiind împărţit în 15 componente, astfel încât să acopere nevoile României şi să urmărească concomitent priorităţile Comisiei Europene – tranziţia verde, transformarea digitală, creştere inteligentă, coeziune socială şi teritorială, sănătate şi rezilienţă economică, socială şi instituţională, politici pentru generaţia următoare, copii şi tineri. România va beneficia de 29,2 miliarde euro prin PNRR pentru reforme şi investiții în sectoarele importante. Conform reprezentanților MIPE, pentru anul 2021 şi pentru primul trimestru din 2022 sau fost planificate 45 de ţinte sau jaloane, din care cinci sunt deja îndeplinite, iar restul sunt în curs de realizare. La începutul acestui an, ţara noastră a primit prima tranşă, în cuantum de 1,85 miliarde euro, din prefinanţarea PNRR de 3,79 miliarde euro prevăzută până la finalul anului. Ghidurile pentru lansarea apelurilor de proiecte ale Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă vor fi realizate de ministerele de linie responsabile de implementarea reformelor, iar Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) le va acorda asistenţă. Ţara noastră are pentru anul 2022 o finanţare de aproximativ 6,171 miliarde euro, a căror accesare depinde de îndeplinirea condiţionalităţilor din program.

Prin Ordonanță de Urgență, Agențiile de Dezvoltare Regională (ADR) au fost incluse în sistemul de gestionare a investițiilor din trei componente ale PNRR: Sănătate, Educație și Reforme sociale. Singurul responsabil de implementarea reformelor e statul român, prin Guvern, de aceea ministerele sunt autorități contractante. În cadrul acestor reforme, există proiecte punctuale ce duc la creșterea calității vieții la nivel local. De exemplu, o investiție din cadrul PNRR pe unul in domeniile menționate care se derulează într-o anumită localitate din Regiunea Centru se poate face prin ADR Centru, astfel ADR Centru va fi instituția care gestionează acea investiție. După aceea, sunt transmise raportări până la ministerul de resort care, practic, în momentul în care are toate datele din țară, de la toate localitățile care trebuie să facă investiții similare, are o sinteză, o viziune de ansamblu asupra proiectelor, dacă sunt legate de anumite reforme, sau sunt investiții punctuale, jaloane care trebuie atinse în acest proces care se va încheia în anul 2026”, a  precizat ministrul MIPE, domnul Dan Vîlceanu.

Din punct de vedere al acțiunilor concrete întreprinse la nivelul Regiunii Centru, domnul Simion Crețu a prezentat o scurtă expunere a felului în care a evoluat climatul socio-economic în regiunea noastră, în special în perioada de post-aderare la UE. Pe de altă parte, au fost analizate aspecte concrete referitoare la implementarea Programului Operațional Regional 2014-2020 în cele șase județe ale regiunii, dar și stadiul pregătirii viitorului Program Operațional Regional CENTRU 2021-2027. Astfel, au fost subliniate principalele rezultate bune obținute în cei aproape 15 ani de când ADR Centru are calitatea de Organism Intermediar pentru POR. și au fost căutate cele mai bune soluții pentru a fi depășite și eliminate sincopele sau disfuncționalitățile din procesul de implementare a proiectelor finanțate cu fonduri europene.

”Suntem onorați de vizita domnului ministru la sediul ADR Centru. Parteneriatul nostru cu reprezentanții Ministerului se reflectă în implementarea proiectelor europene pe care le-am derulat în ultimii 20 ani, dar și în pregătirea viitorului Program Operațional Regional 2021-2027, la care lucrăm împreună din 2020. În același timp, trebuie să subliniez importanța procesului de descentralizare a dezvoltării regionale, legiferat de Parlament și promulgat de Președintele României la finalul anului trecut, pe baza căruia am pregătit viitorul Program Operațional Regional pentru Regiunea Centru în perioada 2021-2027. Astfel, buna noastră colaborare cu autoritățile locale, cu mediul privat sau cu societatea civilă din Regiunea Centru va primi noi valori, iar rezultatul muncii noastre se vede în dezvoltarea și modernizarea fiecărei comunități din orașele regiunii. Numărul mare de proiecte implementate cu succes ne recomandă pentru continuarea activității și diversificarea atribuțiilor pentru implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență. Prin prisma experienței noastre, am vorbit cu invitații noștri despre așteptările solicitanților de fonduri prin PNRR, despre posibilele probleme pe care o să le avem în conjunctura actuală generată de pandemie, cu scopul asigurării creșterii dinamice și durabile a regiunii, pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale celor peste 2 milioane de cetățeni din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

În cadrul discuțiilor de la sediul ADR Centru au fost prezentate nevoile de dezvoltare ale Regiunii Centru, dar și prioritățile și acțiunile care fac obiectul strategiei de dezvoltare, care urmărește atingerea unor obiective specifice, în următorii ani. Conducerea ADR Centru a prezentat modul în care au fost fundamentate documentele de programare pentru perioada 2021-2027, ținând cont de analizele regionale socioeconomice și sectoriale și, mai ales, de propunerile și contribuția partenerilor regionali. ADR Centru a realizat documentația specifică de planificare și programare a procesului de dezvoltare într-un larg cadru partenerial, prin care s-a asigurat transparența documentelor și consultarea tuturor părților interesate.

Delegației MIPE i-au fost prezentate pe parcursul întâlnirii și date concrete privind stadiul implementării actuale a POR 2014-2020, cel mai important program pe care Agenția îl coordonează în acest moment la nivel regional. S-a vorbit despre impactul pe care îl au asupra creșterii calității vieții, cele aproape 1100 proiecte contractate sau aflate în proces de precontractare în Regiunea Centru, proiecte a căror valoare totală depășește 1,6 miliarde euro.