Ziua Portilor Deschise la ADR Centru – SEDINTA CONSILIULUI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA CENTRU VA INAUGURA SEDIUL MODERNIZAT AL AGENTIEI DIN ALBA IULIA

ADR Centru organizeaza marti, 14 septembrie 2010, la sediul din Alba Iulia – str. Decebal, nr. 12 – cea de-a treia sedinta din acest an a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala (CDR) Centru. In acelasi timp se va desfasura si o reuniune a Comitetului Regional de Evaluare Strategica si Corelare (CRESC) Centru, la lucrari fiind invitati reprezentantii autoritatilor publice locale si ai ONG relevante in implementarea programului REGIO in Regiunea Centru. Deoarece in acest fel se marcheaza si momentul inaugural pentru cladirea reabilitata cu fonduri europene a Agentiei, toti participantii vor putea vizita sediul modernizat al ADR Centru, in cadrul „Zilei portilor deschise”.

Sedinta CDR Centru va fi prezidata de catre conducerea in exercitiu a Consiliului, reprezentata de domnul presedinte Tamás Sándor si domnul vicepresedinte Ion Dumitrel. Domnul Simion Cretu, director general ADR Centru, va oferi informatii celor prezenti despre activitatea Agentiei, impreuna cu staff-ul de conducere, reprezentat de catre directorii principalelor departamente si servicii.

Sedinta va debuta cu o prezentare a proiectului de reabilitare a sediului initial al ADR Centru, situat in str. Decebal, nr. 12 din Alba Iulia, alaturi de rezultatele atinse in acest proiect, finantat din fonduri Phare 2006. Membrilor CDR le va fi astfel supus spre aprobare proiectul de hotarare privind modificarea sediului principal al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Centru in municipiul Alba Iulia. Un alt punct important pentru activita-tea Agentiei il va constitui prezentarea Raportului de activitate al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Cen-tru pentru primul semestrul al anului 2010, care va fi supus aprobarii membrilor CDR Centru.

Avand in vedere faptul ca ADR Centru are calitatea de Organism Intermediar pentru implementarea Progra-mului Operational Regional in regiunea noastra, in cadrul sedintei va fi prezentata o informare privind stadiul implementarii Programului Operational Regional la nivelul Regiunii Centru, concomitent cu corelarea proiec-telor finantate / finantabile la nivelul Regiunii Centru din fonduri publice. Un alt punct pe ordinea de zi a sedintei CDR Centru va fi analiza cadrului de elaborare, la nivelul Regiunii Centru, a Planului de Dezvoltare Regionala. Aceasta activitate este foarte importanta, in vederea pregatirii portofoliului de proiecte din Regiu-nea Centru, care ar putea atrage finantare europeana, incepand cu anul 2014. Cadrul propus pentru elabora-rea in parteneriat regional a Planului de Dezvoltare Regionala al Regiunii Centru va fi supus aprobarii mem-brilor CDR Centru.

Sedinta va continua cu dezbaterea participarii ADR Centru in patru proiecte regionale si supunerea spre aprobare de catre membrii CDR Centru a cofinantarii aferente bugetului propriu al Agentiei in acest sens. Cele patru proiecte sunt Proiectul EnergyChampionship: “Improve Energy Efficiency in Sports Buildings” (Imbunatatirea Eficientei Energetice in cladirile destinate activitatilor sportive), Proiectul PromoBio: “Promotion of Regional Bioenergy Programmes” – Promovarea Programelor Regionale pentru Bioenergie, Proiectul GRID: “Governance of Regional Innovation Development” – Gestionarea Dezvoltarii Inovarii la nivel regional si Proiectul DART: „Declining, Ageing and Regional Transformation” – Declin, Imbatranire si Trans-formare Regionala, pentru care se va propune spre aprobare modificarea Hotararii CDR nr. 20/19.05.2009.

Un punct distinct pe Ordinea de zi a Sedintei din 14 septembrie a CDR Centru va fi reprezentat de Proiectul de hotarare pentru aprobarea ”Planului Regional pentru Ocupare si Incluziune Sociala in Regiunea Centru 2009-2011” (PRAO), prezentat de doamna prof. univ. dr. Hortensia Gorski, Rector al Universitatii Romano-Germane din Sibiu. De asemenea, va fi prezentata si o informare privind proiectul „Practica – primul pas spre cariera ta“, finantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

In cadrul intalnirii, doamna dr. Birgit Schliewenz, reprezentant pentru chestiuni de parteneriat regional bilate-ral, va prezenta membrilor CDR Centru principalele evenimente si manifestari derulate in intre Landul Bran-denburg si Regiunea Centru. Principalul punct al acestei prezentari se refera la vizita unei misiuni economice germane in regiunea noastra, in perioada 21-23 septembrie 2010, care va include o Intalnire a Oamenilor de Afaceri germani si romani, precum si inaugurarea Biroului Reprezentantei Landului Brandenburg in sediul din Alba Iulia al ADR Centru.

”Activitatea ADR Centru se dezvolta continuu, de 11 ani, prin atragerea de fonduri nerambursabile si derularea de proiecte investitionale pentru cresterea calitatii vietii cetatenilor din Regiunea Centru. Din acest motiv, era necesara intarirea capacitatii noastre institutionale. Reabilitarea si extinderea spatiului de lucru al Agentiei, ne sprijina in eficientizarea activitatilor pentru implementarea programelor PHARE si REGIO. Organizarea sedintelor CDR si CRESC Centru in sediul nostru extins si modernizat din str. Decebal, ne ofera oportunitatea de a deschide portile institutiei noastre, pentru a prezenta celor interesati atat modul in care se iau deciziile privind dezvoltarea regionala, cat si felul in care am utilizat fondurile europene”, a declarat domnul Simion Cretu, director general ADR Centru.

Avand in vedere importanta acestui eveniment, organizat in cladirea modernizata – str. Decebal nr.12 – din Alba Iulia, va invitam, sa participati la „Ziua Portilor Deschise”, care se va desfasura in data de 14 septembrie 2010, incepand cu ora 11.00, la sediul ADR Centru.

Alba Iulia, 13.09.2010