Contacte si link-uri

AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA BUCURESTI ILFOV

 

Calea Victoriei, nr. 16-20, Scara A, Etaj 2,Sector 3, Bucuresti

Tel: 021.315.96.59, Fax: 021.315.96.65

E-Mail: contact@adrbi.ro,

Website: www.adrbi.ro

 

Persoana contact:

Daniel Popescu – Manager de proiect
 
 

AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA CENTRU

 
Str. Decebal, Nr. 12, 510093, Alba Iulia, România
Tel.: 0258 818 616, Fax: 0258 818 613

E-Mail: office@adrcentru.ro,

Website: www.adrcentru.ro

 

Persoana contact:

Ovidia Tandrau – Responsabil regional
 
 
 

UNIVERSITATEA “1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA

 
Str. Gabriel Betlen nr. 5, cod 510009, Alba Iulia

Tel: 0258 806 130, Fax: 0258 812 630

E-Mail: filimon.stremtan@uab.ro,

Website: www.uab.ro

 

Persoana contact:

Filimon Stremtan – Coordonator centru resurse

 
 

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA

 

Blvd. Vasile Pârvan, nr. 4 Timişoara 300223, Timis, Romania

Tel: 0256 592 111, Fax: 0256 592 311

E-Mail: secretariat@rectorat.uvt.ro ,

Website: www.uvt.ro 

 

Persoana contact:

Petru Stefea – Coordonator centru resurse