Contacte si linkuri


AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA CENTRU

Str. Decebal, Nr. 12, 510093, Alba Iulia, România
Tel.: 0258 818 616, Fax: 0258 818 613
E-Mail: office@adrcentru.ro
Website: www.adrcentru.ro 

Persoana contact:
Ovidia Tandrau – Sef serviciu Dezvoltare Programe Regionale

CONSILIUL JUDETEAN ALBA

Piata Ion I.C.Bratianu nr. 1, 510118, Alba Iulia, România
Tel.: 0258 813 380, Fax: 0258 813 325,
E-Mail: cjalba@cjalba.ro
Website: www.cjalba.ro