CSF Universitati – Programul privind ecologizarea zonelor afectate de deșeuri – Curățăm România

Finanțator:
Administrației Fondului pentru Mediu

Obiectivul programului:
Ecologizarea zonelor afectate de deșeuri

Solicitanți eligibili:
UAT – comune, orașe, municipii, județe, subdiviziuni administrativ-teritoriale și ADI

Pot cooptați voluntari din comunitățile locale și din rândul instituțiilor publice, unităților de învățământ, operatorilor economici și/sau puși la dispoziție de ONG-uri

Activități eligibile:

 • Ecologizare zone afectate de poluarea cu deșeuri (plastic, metal, deșeuri de echipamente electrice și electronice, sticlă, hârtie, cartoane, lemn, cauciuc, materiale textile, baterii și acumulatori, anvelope), inclusiv gospodării, zone de protecție din jurul lacurilor naturale, lacurilor de acumulare, cursurilor de apă, digurilor, canalelor, barajelor și a altor lucrări hidrotehnice, câmpurilor, pădurilor, de pe raza teritorială a UAT/ADI, dacă respective de deșeuri nu intră în responsabilitatea operatorilor licențiați/autorizați, conform contractelor încheiate de solicitant cu aceștia

Valoarea grantului:
Suma acordată de AFM pentru un proiect se stabilește în funcție de numărul locuitorilor UAT solicitante sau, în cazul ADI, în funcție de numărul cumulat de locuitori ai UAT din ADI, astfel:

 • 30.000 lei pentru solicitantul care are ≥ 400.001 locuitori
 • 27.000 lei pentru solicitantul care are între 200.001 și 400.000 locuitori
 • 24.000 lei pentru solicitantul care are între 100.001 și 200.000 locuitori
 • 21.000 lei pentru solicitantul care are între 50.001 și 100.000 locuitori
 • 18.000 lei pentru solicitantul care are între 20.001 și 50.000 locuitori
 • 15.000 lei pentru solicitantul care are între 10.001 și 20.000 locuitori
 • 12.000 lei pentru solicitantul care are între 5.001 și 10.000 locuitori
 • 9.000 lei pentru solicitantul care are între 3.001 și 5.000 locuitori
 • 5.000 lei pentru solicitantul care are între 1.501 și 3.000 locuitori
 • lei pentru solicitantul care are ≤ 1.500 locuitori

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: 6 iunie 2022
Informații suplimentare se pot găsi aici