CSF Universitati – Elaborarea planurilor de management/ seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în mediul marin) şi pentru speciile de interes comunitar neacoperite de proiectele anterioare

Finanțator:
Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:
Programul Operațional Infrastructura Mare, AP 4, O.S. 4.1

Obiectivul programului:
Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității şi refacerea ecosistemelor degradate

Solicitanți eligibili:
Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate – Structura responsabilă pentru administrarea/asigurarea managementului ariei protejate
ONG-uri (asociații și fundații) cu atribuții de protecția mediului și/sau protecția naturii
Institute de cercetare/universități/muzee cu atribuții de protecția mediului și/sau protecția naturii
Autorități publice centrale/locale/alte structuri în coordonarea/subordonarea autorităților centrale/locale

Activități eligibile:

  • Elaborare planuri de management/seturi de măsuri de conservare/planuri de acțiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în mediul marin) şi pentru speciile de interes comunitar care nu sunt finanțate în cadrul altor programe (prevăzute în OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările ulterioare)

Valoarea grantului:
Valoarea maximă a proiectului: 5.000.000 euro

Contribuția beneficiarului:
0%

Termen limită:
31 iulie 2022
Informații suplimentare se pot găsi aici