Catalogul Surselor de Finanțare PNRR – August 2023

 1. Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice – NOU!
 2. Construcția infrastructurii universitare pentru campusurile studențești ale viitorului – NOU!
 3. Modernizarea infrastructurii universitare pentru un spațiu academic echitabil – NOU!
 4. Sprijinirea investiţiilor în construirea de capacităţi pentru producția de hidrogen verde în instalații   de electroliză – NOU!
 5. Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS) – NOU!
 6. Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități – Runda a doua
 7. Dezvoltarea capacității pentru managementul serviciilor de sănătate și resurselor umane din sănătate
 8. Acordarea de sprijin de stat pentru dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere
 9. Acordarea de sprijin de minimis pentru dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere
 10. Perfecționarea/recalificarea angajaților din IMM-uri în scopul utilizării unor tehnologii emergente (Cyber-Physical Systems, Robotics, Internet of Things, Big Data, Machine Learning, Artificial Intellignce, RPA, additive manufacturing, blockchain)
 11. Sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale – Păduri și protecția biodiversității
 12. Sprijin pentru investiții în noi suprafeţe ocupate de păduri – Păduri și protecția biodiversității
 13. Sprijin pentru posesorii de certificate de excelență primite la competiția pentru burse individuale Marie Skłodowska-Curie
 14. Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) Runda a II-a – Școli mici – Apel nelansat – NOU!
 15. Crearea de păduri urbane – Apel nelansat
 16. Asigurarea infrastructurii universitare – Apel nelansat
 17. Sprijinirea utilizării serviciilor de comunicații prin diferite tipuri de instrumente pentru beneficiari, cu accent pe zonele albe – Apel nelansat
 18. Granturi pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate – Apel nelansat
 19. Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd –Apel nelansat
 20. Granturi pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate – Apel nelansat
 21. Digitalizarea managementului eticii universitare –  Apel nelansat
 22. Unități medicale mobile (caravane) – Apel nelansat
 23. Granturi pentru unitățile de învățământ pilot Apel nelansat
 24. Consolidarea excelenței și susținerea participării României la parteneriatele și misiunile din cadrul programului Orizont Europa – Apel nelansat
 25. Dezvoltarea programelor de mentorat Orizont Europa – Apel nelansat